ПОЛИТИКА

Големи ли са заплатите на директорите на болници?

Темата за възнагражденията на директорите на болниците периодично става предмет на широко обществено обсъждане. Повод за това обикновено дава публикуването на декларациите за годишни доходи на задължените лица по закона за борба с корупцията.

Ако пациентът можеше да види, сигурно щеше да разкаже

Схема за стотици хиляди източени от НЗОК, няколко лекари и много пропуски на контролната дейност на институциите. Това са само част от нещата, които станаха ясни от случая в Пловдив. Но между сензацията и възмущението от тази неморалност, пропускаме може би най-важния въпрос, който поставя този случай:
„Защо пациентите не знаят?“

Как пациентът да застане в центъра на здравната система?

Има много аргументи, че пациентът трябва да е в центъра на всяка здравната система. Два от най-важните са:
1. Защото самата система е изградена заради пациента. На лечебните заведения не им трябва здравна система, за да лекуват. Ако, обаче не съществува някаква форма на организирана солидарност, медицинска помощ биха получили само най-богатите.

Нови правила ще помогнат на хората с редки болести

Сдружение Ретина България предлага на общественото внимание промени в нормативни актове, които да улеснят достъпа на пациенти с редки болести до диагностика и лечение, както в България, така и в Европейския съюз. Промените са подготвени от широк кръг експерти от неправителствени организации и университетски преподаватели, след проведени обществени консултации с пациентки организации, лекари и експерти в сферата на редките болести, представители на държавната администрация, медиите и политици.

От 1 октомври антибиотиците само на електронна рецепта

Антибиотиците и антидиабетните средства ще се отпускат само по електронна рецепта от 1-ви октомври тази година. Това е заложено в промяна на Наредба № 4, за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикувана от министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Държавната намеса на пазара на труда само влошава нещата в здравеопазването

Това се казва в декларация на националното сдружение на частните болници, разпространена до медиите по повод предложение на министерството на финансите, свързано със заплатите на медиците. Ето и пълният текст:

Лисата на инсулини е само върха на айсберга от проблеми

В последните дни пациенти и фармацевти съобщават за липса на над десет вида инсулин – животоподдържащо лекарства за болни с диабет. Освен на инсулин, дефицит има и на други лекарства за лечение на захарната болест – общо 25 медикамента. Това е проблем за десетки, ако не и стотици хиляди болни.

ЦЗПЗ предложи на Парламента да промени Закона, относно издаването на акт за смърт

Месеци наред трупове се съхраняват в моргите без да могат близките им да ги погребат.
Причината за това е текст в в Закона за гражданска регистрация, според който актът за смърт се издава от администрацията на общината, в която е настъпила смъртта, в срок до 48 часа от настъпването ѝ.