Събота, Декември 03, 2022
Follow Us

ПРАВО

ПРАВО

В раздел четвърти на Закона за лечебните заведения се съдържа правната уредба на така нареченото „закриване на лечебни заведения“. Тя визира от една страна лечебните заведения по чл. 5, ал. 1, а от друга страна препраща към общите закони относно прекратяване на останалите лечебни заведения.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Лекарите и техните професионални проблеми винаги са вълнували обществото. Защото от здравословната атмосфера в лекарското съсловие, от доброто самочувствие на медицинските специалисти зависи до голяма степен нивото на удовлетвореност на населението. Затова никой гражданин не остава безучастен на протестите и споровете, които лекарското съсловие е принудено да води с държавата.

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Въпросът с ниските заплати на лекарите и другите изпълнители на здравни грижи е изключително важен и трябва в най-скоро време да бъде разрешен. Не бива обаче да се забравя и горещата проблематика от близкото минало на медиците, а и на целия народ. Паметта ни не бива да бъде толкова къса за ситуацията през 2020 и 2021 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

В германската преса се съобщава за съдебно дело, в което основният въпрос е свързан с информираното съгласие на пациента преди операционната интервенция. Тъй като и у нас се изисква съгласие на пациента за да бъдат извършени медицински дейности спрямо него, а съгласието трябва да бъде информирано – чл. 87, ал. 1 от Закона за здравето, поставеният въпрос важи и за България.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

С решение Nr. 14 от 17.11.2022 г. Конституционният съд на Република България по доклад на Председателя съдия Павлина Панова обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 158, ал. 5, изречение трето от Закона за здравето (обнародван в Държавен вестник бр. 70 от 2004 с последно изменение и допълнение бр. 62 от 2022 г.)

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

През последните две години съдът е имал възможност да се произнесе на три инстанции по въпроса, може ли да се заплащат парични суми за оказана медицинска помощ по клинични пътеки, предоставена от лечебното заведение на здравноосигурени лица, ако те са включени в основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК за съответния месец и реално са извършени, но надхвърлят лимита,

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

На 19.10.2022 г. група народни представители внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него те предлагат да се създаде нов държавен орган, който да е част от Народното събрание. Наименованието му е Стратегически здравен съвет.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1. В „Държавен вестник“ бр. 85 от 25.10. 2022 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2019 за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане („Държавен вестник“ бр. 26 от 2019 г. )

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Най-новите статии

Log in or Sign up