Петък, Май 27, 2022
Follow Us

ПРАВО

ПРАВО

1.Консултативният комитет на Европейския съюз за безопасност и здраве на работното място обоснова необходимостта Ковид – 19 да бъде признат за професионално заболяване. Засега само в областта на здравеопазването и социалните грижи и оказване на помощ по домовете, а при настъпване на пандемия – и в други сфери, в които има риск от заразяване и възникване на огнища от заразвяване1.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1.През последните дни в нашите медии се дискутира случаят с отчитането на фалшиви пациенти в специализираната болница за рехабилитация в град Баня, Карловско. Оригиналността на събитието е в кулинарния му привкус, доколкото източването на здравноосигурителната каса се преплита с използване на хранителни примамки за привличане на „пациенти“. При това пациентите не се нуждаели от здравни грижи. Те не били непознати на управлението на болницата, а бивши и настоящи нейни служители и роднини. И не били реално лекувани, а само полагащи подписа си върху фалшиви отчети. Били отчитани като пациенти само по документи. Целта на заниманието била да се усвояват пари по клинични пътеки, без да са реализирани дейности.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
ПРАВО

1.В „Държавен вестник“ бр. 33 от 29.04.2022 г. Министерството на здравеопазването (МЗ) обнародва Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 3 от 2019 г. за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (обн. ДВ бр. 29 от 2019 г, с последващи изменения и допълнения.)

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1. Пандемията от Ковид – 19 постави здравеопазването ни пред много предизвикателства. Появиха се нови събития, нови явления, които не бяха или бяха малко познати досега. И не става въпрос за новите и неизвестни медицински аспекти на заболяването, а за нови морални и преди всичко правни проблеми. Един от тях е дали правото на достъп до медицинска помощ е гарантирано и дали някой има предимство да бъде лекуван. Чий живот трябва да бъде спасен, ако апаратите или животоподдържащите апаратури не достигат и лекарят бъде изправен пред дилемата – кой от двама или повече пациенти следва да получи животоспасителния апарат, за да oживее?

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Внезапната поява на Ковид 19 в началото на 2020 г. наложи вземането на спешни правни мерки за уреждане на отношенията в обществото . У нас съществуваше вече правна уредба на действията, които трябваше да се предприемат от компетентните органи, медицинските специалисти и гражданите и тя се съдържаше в Закона за здравето и предвидената в него Наредба номер 21 от 18.07. 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62 от 29.07.2005 г. в сила от 1.1.2006 г.) с последващите изменения и допълнения.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

"Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров е подал сигнал във Върховна касационна прокуратура, който е изпратен по компетентност към Специализираната прокуратура. Наблюдаващият прокурор е наложил проверка на Държавна финансова инспекция (ДФИ), такава е извършена и материалите са докладвани в прокуратурата. Наблюдаващият прокурор е преценил, че от данните е налице извършване на длъжностно престъпление и поради това е образувано досъдебно производство", съобщи говорителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо Кръстев.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
ПРАВО

В последните месеци, а вероятно и от повече време в страната се е появила нови видове такси, въведена от някои практики за извънболнична медицинска помощ. Услугата най-често включва: Възможност за онлайн запазване на час за преглед; Известяване на пациента за профилактични прегледи; Възможност за разясняване по телефона на административни процедури;Поддържане на ресурс за известяване по електронната поща или с СМС; Проверка на здравноосигурителен статус и други.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

„Искам някой да ми каже това нормално ли е, бебетата да са вързани с двата крака и двете ръце за кошарите (да не могат да мърдат през целия си престой в болницата, който е от 5 до 10 дни) да ги оставят да реват с часове... Влизат някои през 3 часа да ги хранят, единия ден даже забелязах, че и през три часа не влизат.“
Това написа майка на дете, станала свидетел на случая в областната болница „Ив. Селимински“ в град Сливен. Покъртителният разказ на майката е цитиран от множество медии.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Log in or Sign up