ПОЛИТИКА

Промени в медицинските стандарти за клиничните лаборатории

Промени в медицинските стандарти за клиничните лаборатории

Министерство на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане промени в медицински стандарт „Клинична лаборатория“.
Предвижда се в манипулационните се извършват само дейности по пробовземане и подготовка на взетите материали за транспортиране до мястото, в което се извършва анализът.

Премахват се изискванията за минимален брой лекари и специалисти с висше образование, което ще осигури възможност да се намалят разходите на лечебните заведения, както и да се преразпределят човешките ресурси в зависимост от потребностите в здравната система.

Запазва се изискването структурата по клинична лаборатория да се ръководи от лекар с призната специалност „клинична лаборатория“, но се допълва, че той трябва да работи в нея на пълно работно време.

Причината за предложената промяна е необходимостта да се уредят съществуващи проблеми в практикуването на специалността „Клинична лаборатория“ и организацията на клинично-лабораторния процес, е разписано в мотивите към проекта. Премахването на изискванията за минимален брой лекари и специалисти с висше образование ще осигури възможност да се намалят разходите на лечебните заведения, както и да се преразпределят човешките ресурси в зависимост от потребностите в здравната система, посочват от МЗ.

Целта на предложените промени е да се премахне лошата практика в манипулационните към клиничните лаборатории да се извършват изследвания без приложени критерии за качество, които са вписани в този стандарт, поради практическата невъзможност да се следят, е разписано още в тях.

Чрез промените се въвежда възможност ръководителят на структурата да делегира права по своя преценка и да вменява задължения на лекар без специалност. Това води до яснота на отговорностите, както и стабилизира положението на специализиращите лекари, чиито права и задължения не бяха ясни в стандарта, гласят още мотивите.

Повишават се отговорностите на ръководителя на лабораторията и се прекратява практиката за регистрация на множество лаборатории с един и същ ръководител, дори в различни административни области на страната. В същото време, специалистите не се ограничават да работят в друго лечебно заведение, допълват от МЗ.

{module title="Подобни статии"}

С проекта отпадат и някои изисквания към болничните лаборатории, като например задължителен минимален обем дейност годишно на едно болнично легло.

Чрез него се въвежда и времево ограничение за започване на анализа за критично стабилни проби. Това на практика намалява и възможността проби от задължителния минимум да се носят из страната на големи разстояния, когато на територията на населеното място има разкрита и работеща лаборатория, независимо от финансирането й и формата й на собственост. Проектът позволява да се приемат и промени в документи на НЗОК, свързани с изискванията за сключване на договори с извънболничната медицинска помощ, най-вече с лечебни заведения за болнична помощ.

{module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

С целия проект може да се запознаете тук.