Петък, Май 27, 2022
Follow Us

Българските граждани могат да се лекуват в чужбина. Когато лечението се заплаща от публични фондове, понякога е необходимо да се извършват някои предварителни административни действия.  НЗОК може да разреши лечение на всяко здравноосигурено лице, в страна член на Европейския съюз или да заплати за вече проведено лечение. 

При неочаквано заболяване, при временен престой в чужбина, имате право на всички видове лечение, които не могат да бъдат отложени до прибирането ви във вашата страна. Имате същото право на здравно обслужване в обем, какъвто бихте получили в България, а НЗОК ще заплати изцяло лечението. Това право се удостоверява с Европейска здравноосигурителна карта(ЕЗОК). ЕЗОК е безплатна, издава се за една година, след подаване на заявление. Ако нямате издаден ЕЗОК, ще трябва да заплатите лечението си. В този случай НЗОК може да възстанови разходите ви в последствие, но само до размера, който би платила, ако бяхте лекувани в България.

При по-дълъг престой в страна член на ЕС, в който обаче продължавате да сте осигурен в България е най-добре да поискате от НЗОК издаване на формуляр S1. Този формуляр ви дава право на лечение, независимо дали е планово или спешно, без ограничение и се ползвате с правата, които имат гражданите на страната, в която пребивавате.
Ако искате да осъществите планово лечение в страна член на ЕС, трябва да поискате от НЗОК предварително издаване на формуляр S2. Ако имате издаден такъв формуляр, НЗОК ще заплати изцяло лечението ви в чужбина. Касата е длъжна да издаде формуляр S2, когато лечението изобщо не може да бъде приложено в България или не може да бъде извършено в кратки срокове, което може да доведе до влошаване на състоянието. Подробности за начина на кандидатстване за издаване на формуляр S2 има на Интернет страницата на НЗОК.
Ако срещате затруднения с попълването на заявлението и кандидатстването за формуляр S2, можем да направим това вместо вас.
Ако осъществите планово лечение в страна член на ЕС, без да сте поискали предварително издаване на формуляр S2, може да поискате от НЗОК възстановяване на разходите. В този случай НЗОК може да ги възстанови само до размера на разходите, които би платила, ако лечението се бе провело в България.
Трябва да знаете още, че ако се лекувате в болница, която няма договор с осигурителен фонд в съответната страна, лечението ще бъде изцяло за ваша сметка. Също така в много страни има специфични само за тях правила и пакетите от дейности, заплащани от осигурителните фондове са различни. При планиране на лечение в чужбина е добре да се информирате допълнително от съответната национална точка за контакт. За България такава е НЗОК.
Отказите на административните органи да издадат решение за лечение в чужбина, подлежат на съдебен контрол. Можете да обжалвате отказа в 14 дневен срок от получаването му пред Административния съд, според постоянния ви адрес. Ако не знаете как или това ви затруднява, можете да се обърнете към нашите адвокати за съдействие.
Регламентите и директивите, в които са разписани правилата за трансгранично здравно обслужване можете да видите на нашата страница тук.


 

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up