Вторник, Август 16, 2022
Follow Us

15-годишното дете почина на в болница в Сливен на 20.06.2021.г, по време на скенер и 5 дни след като е прието в болница.Тогава родителите настояваха, че детето не е оперирано навреме и че докато се е влошавало, лекарите твърдели, че е добре.

По случая беше назначена вътрешна проверка, а Изпълнителна агенция Медицински надзор се самосезира. Изискано е и становище от външен консултант — специалист по обща и детска хирургия.
Проверката на ИА „Медицински надзор“ установява*, че развитието на остро хирургично заболяване в коремната кухина, нуждаещо се от спешна хирургична интервенция е останало неразпознато и недиагностицирано.
В издадено медицинско свидетелство след аутопсията, като причини за смъртта са посочени: „Ендотоксичен шок, Остър гноен Дифузен перитонит, Гангренозен апендицит; ”
От проверката на ИА Медицински надзор става ясно, че още 16.06 на детето са назначени клинико-лабораторни изследвания, които показват значителна левкоцитоза до 33 lOA9ll, която е останала без интерпретация.
Пациентката е приета по спешност в Детско отделение за лечение и диагностично уточняване с приемна диагноза гадене и повръщане, диагнозата остава същата до смъртта и.


След приемане в болница са назначени нови изследвания, които показват покачващи се стойности на левкоцитите. Назначена е симптоматична терапия - включваща антибиотик, антиеметични, спазмолитици, антипиретици и обезболяващи. Общото състояние остава неповлияно,
На 17-ти юни и е назначено еднократно ултразвуково изследване, на корем, при което не се установяват патологични промени.

Консултативни прегледи от профилни специалисти, гинеколог и хирург, са назначени чак на 19-ти - става ясно от проверката. Гинекологът не  установява данни за гинекологично заболяване, хирургът констатира, че няма убедителни клинични данни за остро хирургично заболяване.
Консултацията с хирург е назначена по повод проведени физикален преглед и контролни кръвни изследвания от 18.06.2021 г., показващи задържащи си високи стойности на левкоцити - 28,1 и ускорена СУЕ -21, без да са проконтролирани стойностите на CRP, който е по-чувствителен маркер за възпаление. Освен, че не са извършени своевременно допълнителни лабораторни изследвания (CRP) не са извършени и образни изследвания (контролна ултразвукова диагностика и компютърна томография) за диагностично изясняване на коремния статус и ранно установяване на признаци на остър хирургичен корем. Детето е било с наднормено тегло, което е още една предпоставка за назначаване на образни изследвания. Такова е и мнението на външния консултант:

”При пациенти с неясна клинична симптоматика, неубедителни данни за ОХК и особено при пациенти с изразено наднормено тегло, при които е затруднен обективният физикален преглед, КТ (Компютърна томография) изследване на коремните органи е с висока диагностична стойност.”

На 20.06.2021 г. в 2:15 ч. при извършената рентгенография на белите дробове е установен пневмоперитонеум, но не е извършена по спешност консултация на място от дежурен хирург и момичето не е преведена своевременно в хирургично отделение за спешна оперативна интервенция, каквато по принцип е практиката в такива ситуации.
В протокола на Медицински надзор е отбелязано, че въпреки разгърнатата клинична картина за остър хирургичен корем, образните данни за пневмоперитонеум, дежурният лекар , 7,00 часа на 20.06.21г. отново не установява индикации за спешна оперативна интервенция. Констатацията се потвърждава и от становището на външният консултант:
Рентгеновите данни за пневмоперитонеум са индикация за оперативна интервенция по спешност, която следва да бъде извършена след кратка предоперативна подготовка в зависимост от общото състояние на пациента.“

В 8,30 часа е взето решение за превеждане в хирургично отделение след консултация с анестезиолог и КТ на корем. Пациентката е въведена в отделението по образна диагностика за скенер. При поставяне на масата настъпва рязко влошаване на състоянието, което налага незабавна интубация и започване на реанимационни мероприятия, които продължават 42 минути, но момичето умира.
В становището си консултанта посочва:
„Нарушение в диагностично-лечебния процес се явява забавеното превеждане в хирургично отделение и назначаването на спешна оперативна интервенция след установения (при извършената на 20,06.21 г. рентгенография на белите дробове) пневмоперитонеум.”

В етапна епикриза остава диагноза: „Гадене и повръщане”. В История на заболяване не е отразена окончателна диагноза.
Извършена е патологоанатомична аутопсия с посочена непосредствена причина за смъртта „Остър гангренозен (деструктивен) апендицит с перфорация в стената на органа”. Налице е несъвпадение между клинична и патологоанатомична диагноза по отношение на основното заболяване.
Медицински надзор констатира следните нарушения:
Нарушен е чл.86, ал.1 от Закона за здравето, според който „Всеки пациент има право на достъпна и качествена здравна помощ”, както и на чл.81, ал.2 от Закона за здравето, в който се посочва, че „Правото на • достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ”.
Според надзора е нарушен и чл.21, от „Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи”, тъй като при приемането на момичето, на първа страница в ИЗ, не е записан лекуващ лекар, който да води случая, лекува, наблюдава и организира диагностичните и лечебните действия през цялото време на престоя.
Съставени са задължителни предписания към лечебното заведение, които да бъдат отстранени в 60-дневен срок.

*Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

АБОНАМЕНТ ЗА НАШИЯ СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

Спазват ли се правата на здравно осигурените в черноморските ни курорти?
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up