Неделя, Юни 07, 2020

Ministerstvo na zdraveopazvaneto sgradaТъй като към настоящия момент МЗ не разполага с инструменти за въздействие при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони, с промените в наредбата за специализациите министерството предлага да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. Това заявяват от здравното ведомство по повод публикувания днес за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 от 2015 г. на министъра на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Оттам уточняват обаче, че в проекта е заложено задължително изискване лечебното заведение, получавало субсидията, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията. Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, е предвидено съответната страна да възстанови субсидията.

 

Министерството предлага специализацията по клинични специалности да се осъществява и въз основа на договор за повишаване на квалификацията, сключен между база за обучение и неин служител с придобита вече друга специалност или между висше училище и негов служител, заемащ академична длъжност. По този начин ще се постигне стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения.

Тъй като в момента заемането на длъжностите за специализанти се извършва от работодателя по избран от него начин, което се приема от кандидатите за специализация като проява на субективизъм, то с проекта на наредбата МЗ предлага заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.

МЗ предлага още специализацията по обща медицина да се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията и ще се създаде равнопоставеност между специализантите. Здравното министерство ще субсидира базите за обучение по обща медицина за местата, финансирани от държавата, и специализацията по обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ.

От ведомството припомнят, че при сега действащата наредба специализантът не получава доходи по време на обучението си, което с предлаганите промени ще бъде преодоляно.

Проектът на наредбата предвижда още създаването на възможност на специализантите да се отпускат стипендии със средства по европейски проекти и програми или от друг източник.
Систематизирани са и текстовете, засягащи обучението за придобиване на специалност от лекарите по дентална медицина, премахнати са и установените към момента непълноти в условията за обучението им.

Проектът предвижда още да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за страната. По този начин ще бъде избегнато допълнителното финансово натоварване на специализантите, смятат от здравното ведомство.
МЗ предлага и регламентиране на реда, по който кандидатите, които не са издържали държавния изпит за специалност, да могат да бъдат разпределени и да се явят пред изпитна комисия с различен състав.

Срокът на общественото обсъждане на представения проект за наредба е 1 март 2019 г., съобщават от здравното министерство.

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up