Понеделник, Ноември 30, 2020
В отговор: Дават д-р Сибила Маринива на Етичната комисия към БЛС

Четрима лекари  са сигнализирали Етичната комисия към БЛС по повод разпространена от д-р Сибила Маринова публикация, с която тя уведоми, че  е  събрана подписка срещу доц. Мангъров  и сигнализира същата комисия за изразени в публичното пространство мнения и твърдения от него. Д-р Маринова изрази остро мнение и сигнализра комисията след като

доц. Мангъров  написа във фейсбук, че броят на хоспитализираните Ковид-пациенти ще се увеличи, тъй като се е увеличила цената на КП. 

По повод реакцията на д-р Мариноав,  Д-р Христо Дамянов, д.м. Д-р Владимир Павлов Д-р Александър Тодоров и Д-р Валентин Георгиев на свой ред са сигализирали БЛС. Според тях "клеветническият пасквил" на д-р Маринова е  нарушение на кодекса за професионална етика на лекарите в България 

Ето и целият текст на писмото: 

"Уважаеми колеги,

Средствата за масова информация са заляти от клеветнически пасквил, насочен срещу наш колега – доц. Атанас Мангъров, по повод неговата обществена позиция относно медицински и управленски действия в борбата с COVID-19.

Автор на текста и инициатор на публичното му разпространение е д-р Сибила Маринова от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново.

Без да вземаме страна относно научната и медицинската достоверност на твърденията, въпреки че доц. Магъров е специалист по инфекциозни заболявяния, а д-р Маринова не е, обръщаме Вашето внимание върху факта, че писмото е придружено с Подписка, което изважда проблема от сферата на професионалния спор и представлява грубо нарушение на „Кодекса за професионална етика на лекарите в България“.

Чл.41, ал.2 на КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ забранява да се оклеветява колега, да се злослови и да се разпространяват неверни и недоказани обвинения срещу него, а чл.42 изрично и категорично квалифицира, като недопустима простъпка лекар да злепоставя колегата си чрез преценка и критика на неговата лечебна дейност или чрез изказвания срещу неговата личност.

Цитираното писмо и разпространяващата се подписка са обекти на висок медиен интерес и политически спекулации и значително допринасят за уронване на престижа на лекарската професия.

Наред с това, самото писмо се явява нонсенс, предвид анахронизма, вложен още в самото му начало, където авторът му д-р Сибила Маринова отрича качеството на мишената на своя гняв – д-р Атанас Мангъров на лице, принадлежащо към лекарското съсловие, като в дисонанс с това обаче е адресирала писмото си именно до официалната съсловна организация на лекарите в България.

Ние, допуподписаните лекари не споделяме твърденията на д-р Сибила Маринова, отразени във въпросното писание. Ние също следим внимателно и систематично всички, свързани с разпространението на вирусната инфекция от Ковид-19 у нас и в света, медийни изяви и намираме, че твърденията на колегата ни са неоснователни и несъстоятелни. Доц. д-р Мангъров през цялото това време е изразявал единствено собственото си професионално мнение в рамките на собствената му специалност, професионална компетентност и опит, но в никакъв случай д-р Мангъров не е допуснал в публичните си изяви да адресира критиките си към определени колеги от лекарското съсловие или да ги злепоставя. С организираната подписка и съдържанието на въпросното си писмо обаче, именно д-р Сибила Маринова е тази, която е осъществила ефективно горецитираните нарушения на КПЕЛБ, като сама е реализирала спрямо доц. д-р Атанас Мангъров именно онова, срещу което се възмущава. Предвид това нейно поведение, същата няма никакво морално и нормативно основание да претендира да играе ролята на „морален стожер“, а още по-малко, когато самата очевидно не притежава съответната специалност и опит в материята, по която д-р Мангъров е всепризнат специалист.

Като възразяваме категорично срещу подобно уронващо авторитета на професията и професионалната етика поведение, НАСТОЯВАМЕ БЛС да изпълни задълженията си по контрол на изпълнението на нормите на лекарската етика от страна на д-р Маринова и да предприеме предвидените действия съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.

Основавайки се на един неуспешен продължителен опит, лекарите на МЦ „Интегративна медицина“, да бъдат защитени от БЛС от груби нарушения на Кодекса за професионална етика на лекарите в България ние настояваме в 15 дневен срок да получим отговор за действията ви по подадения сигнал от нас. Липсата на отговор в указания срок ще бъде поредно доказателство за грубо нарушение на Обществения договор на който се основава дейността на БЛС с всички отговорности и последствия.

Подписали: Д-р Христо Дамянов, д.м. Д-р Владимир Павлов Д-р Александър ТодоровД-р Валентин Георгиев"

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    ьяао · преди 1 месеца
    Що за родител ще кръсти детето си Сибила...това е откачено...какво е това име..., толкоз ли нема нормални български имена, Славена, Сияна, Славея, Славка и прочее...сибила...Божееее...отиде тоя народ...един нормален не остана...
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Колега · преди 4 месеца
    Браво!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up