Понеделник, Август 03, 2020
Ал. Александров: Българското здравеопазване е в криза на морала и на милосърдието

 „Българските Лекарски асистенти са дискриминирани по отношение на своята равнопоставеност спрямо другите регулирани медицински професии“ – каза Александър Александров в интервю за „ Право и здраве“. Вече почти десет години той е председател на Сдружението на фелдшерите в България.

Г-н Александров, отдавна се борите за правата фелдшерите. Благодарение на Вас вече съществува и нова специалност МУ - Лекарски асистент. Каква е равносметката след всички метаморфози, които претърпя тази професия? Какви са възможностите за реализация на бъдещите лекарски асистенти и от какво ги лишиха законодателните промени в последните години?

Метаморфозата която претърпя професията ни е само в положителен аспект и това е промяната на името на професията. През 2013 г. УС на Сдружението на фелдшерите предложи на МЗ и Министерски съвет проект „Лекарски асистент" (ЛА) , като приемник и продължител на професията „Фелдшер" в България. Тоест Сдружението на фелдшерите прояви визионерство и с грижа за българските пациенти както и в интерес на Българското здравеопазване създаде професията „Лекарски асистент”(ЛА). През 2014г. започна обучениета на ЛА в медицинските университети в България. Според настоящото законодателство двете професии са идентични, тоест практикуващите фелдшери, докато чисто физиологически съществуват, се ползват с правата на Лекарски асистенти (§2в. Преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравето). Фелдшер е ПЪРВАТА медицинска професия и образование, обучаващо медицински специалисти в България - от 1879 г. През 1884 г. фелдшерите в България сформират – „Дружество Благодеяние" и това е ПЪРВАТА медицинска професионална организация в България. През 1896 г. дружеството издава ПЪРВИЯ медицински печатан орган в България – „Медицински фелдшер".
В края на 1884 г. фелдшерското дружество „Благодеяние" дарява 600 златни лева за създаване на професионално обединение на лекарите! Лекарският съюз е създаден през 1891г.
Професията на Фелдшера/ЛА е уникална със своята флексибилност и с прагматичността си при практикуването на медицина на терен. Тя се очертава и доказва във времето като стратегическа за здравеопазването ни и част от фундамента и спецификата му. Добре приета от населението в България и доказали се във времето. Фелдшерите/ЛА в настоящия момент са сериозен процент от практикуващите спешна медицина в ЦСМП. Нашите колеги са сериозен фактор, предлагащ качествена медицинска помощ и в държавните структури, подопечни на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи , Социални домове , училища, детски градини и др. Функциите и дейностите на фелдшерите са обусловени от законови и подзаконови нормативни документи и включват профилактични, диагностично-консултативни , терапевтични и промотивни медицински дейности. За жалост неадекватната законодателна уредба по отношение на равнопоставеността, суверенитета и същността на професията ни, поставя принудително фелдшерите и лекарските асистенти като част от Асоциация на професионалисти по здравни грижи - (БАПЗГ), „Здравни грижи” не е професия, а „направление в медицинското образование". Именно това позициониране на професията ни пречи на съсловието ни да се самоконтролира, самообучава и саморегулира чрез отделна професионално-съсловна организация, каквото е законното ни право като регулирана, самостоятелна и аналитична професия. Поради липса на адекватна визия за здравеопазване въобще на законодатели и управляващи няма и ясна дефиниция за професията ни. Умишлено се размива същността на професията ни чрез своеобразен апартгейт и сегрегация в организацията БАПЗГ,

Сдружението на Фелдшерите в България е член на „Европейската организация на ЛА за сътрудничество”. Ощетен ли е българският лекарски асистент/фелдшер спрямо тези в останалите европейски страни? Какви са възможностите за реализация на колегите в Европа?

Ние поддържаме връзки не само с Европейски и Световни организации на Лекарски асистенти но и осъществяваме Академичен обмен на информация и контакти между Български МУ и такива които обучават ЛА в Европа и Америка. Наскоро „Академията на Лекарските асистенти” в САЩ публикуваха в престижното научно списание „Лекарски Асистент” статия на Асистент П.Врачева д.м. /преподавател на Лекарските асистенти в МФ ТУ гр. Ст.загора./ касаеща историята, настоящето, функциите и дейностите на лекарските асистенти в България. Проблема на Българските Лекарски асистенти е в това че те са дискриминирани по отношение на своята равнопоставеност спрямо другите регулирани медицински професии и по отношение на своя суверенитет на професията си поради факта че са лишени от законодателя и управляващите да имат своя независима професионално-съсловна организация. Българските Лекарски асистенти могат да работят в Европейският съюз, в тези страни в които ЛА са признати като професия и могат да практикуват свободно.

Известно е, че в системата на българското здравеопазване има дефицит на кадри и неравномерно разпределение в населените места. Какви нормативни промени са необходими за да се даде възможност пълноценно да се използва квалификацията на фелдшерите/ЛА и какви според Вас са причините до този момент да не са предприети такива промени?

Българското здравеопазване е във сериозна криза и това е криза на далновидност, криза на визионерство, криза на морала, криза на милосърдието - системна криза. И тази тотална системна криза, която в недалечно бъдеще ще се превърне в КАТАСТРОФА е дело на некомпетентен мениджмънт на здравеопазване демонстриран в последните 20 години от политико-олигарси внедрили се в здравеопазването ни. Фелдшерите/ЛА са имали, имат и ще имат място в системата, но за да бъде наистина ефикасна работата им като смисъл на професията и резултати от това,(а това важи и за абсолютно всички медицински професии) , трябва в спешен порядък, ....незабавно да се промени системата на здравеопазване в България.

Преди няколко дни (и не за първи път) изразихте недоволство от съсловната организация, която ви представлява и отново настоявате тъй като професията ви е регламентирана да имате собствена такава. Кои са най-належащите промени, с които трябва да се заеме една бъдеща такава организация и какво следва за вас, ако не бъдат приети промени в Закона за съсловните организации?

Липсата на самостоятелна професионално-съсловна организация за фелдшери/лекарски асистенти води до липса на ясна идентификация на професията и размиването на специфичните й функции и дейности. Неадекватната здравна политика и късогледството на държавата в това отношение, както и включването ни в БАПЗГ въпреки волята ни, води до девалвация на тази така важна за здравеопазването ни професия. Аргумента, че тези професионалисти са малко, за да имат отделна съсловна организация , е меко казано абсурден и несъстоятелен. Защото съсловни организации като Съюз на зъботехниците и Съюз на помощник-фармацевтите в България са с аналогичен или по-малък брой на практикуващи тези професии. Освен това те идентифицират и представляват професии от направление в медицинското образование :„Здравни грижи", където е поставена и професията „Фелдшер/Лекарски асистент"!? Тоест, от законодателя и държавата се демонстрира явен двоен стандарт спрямо нашата професия. Практиката за формирането на съсловни организации по професии в здравеопазването е политически акт, обусловен от § 4 на ЗВО. Ако с този акт се идентифицират и представляват едни регулирани професии в здравеопазването, то това трябва да важи и за професията на фелдшерите/лекарските асистенти, което е правилно и демократично. „Сдружението на фелдшерите в България" е единствената неправителствена професионална организация, която отстоява правата и интересите на фелдшери и лекарски асистенти в България и ще продължи да го прави. Съвместно със Синдиката на българските медицински специалисти и другите ни стратегически партньори ще отстояваме правата си с всички демократични и разрешени от закона средства до постигане на основната ни цел: законово обусловена, демократична и самостоятелна професионално-съсловна организация.

 

Как оценявате последните мерки на Правителството за борба с коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    м. ф. Даниела Накова · преди 6 месеца
    В близкото минало във всяко село имаше Здравна служба. Фелшерът беше селският доктор, който лекувате, израждаше деца, правеше манипулации. Сега по селата няма кой да ти измери едно кръвно налягане. Още по лошо, хората са лишени от мед. обслужване. Няма и учебни заведения, които да обучават хора, освен сестри и акушерки! Всичко добро се унищожи! А фелдшерите обслужваха и работниците във тогавашните заводи и фабрики! Сега в Спешните центрове много от тях са почти на пенсионна възраст! Питам се като си тръгнат, кой ще обслужва населените места особено в провинцията?!! Всички не могат да "прескачат" до София за да се лекуват!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up