Събота, Юли 04, 2020
Сезираха прокуратурата за събираните такси от лекарските колегии

Членът на Контромната комисия на БЛС, д-р Георги Тодоров е изпратил сигнали до до Софийска градска прокуратура, Окръжна Прокуратура – Благоевград, Окръжна Прокуратура – Бургас и Окръжна Прокуратура – Враца, с които ги сезира за незаконни практики на някои регионални колегии на БЛС да събират такси от лекари, каквито нито законът, нито Уставът на съсловната организация са регламентирали. Пред Право&Здраве, Д-р Тодоров сподели, че в Контролната комисия на БЛС са постъпили стотици сигнали за такива такси от лекари от София и страната.

Тъй като комисията няма правомощия да разреши проблема е отнесла въпроса към Управителния съвет на съюза и към регионалните контролни комисии, които според Устава са компетентни да се произнесат. До този момент сезираните органи не са се произнесли. В сигнала на Д-р Тодоров се казва:

Българският Лекарски съюз е съсловна организация на хуманните лекари в България, Членството е задължително по силата на ЗСОЛЛДМ за всеки лекар, ако практикува професията си. Членството се удостоверява пред органите регулиращи професията  „лекар“ МЗ, РЗИ, РЗОК чрез Удостоверения издавани от Регионалната колегия на БЛС, в която членува. Удостоверенията се издават с подписа на председателя на УС на Колегията при положение, че лекаря си е платил членският внос към датата на издаването. Членският внос е в размер на минимум 8 лева на месец. Председателите на УС на колегиите на БЛС имат отговорности разписани в ЗСОЛЛДМ и в Уставите на колегиите и на Основния устав на БЛС, те са отговорни за записите в регистъра на БЛС за членство на лекарите. Заличаването от регистъра се извършва при обстоятелства изчерпателно изброени в устава и закона. Заличаване от регистъра е възможно при  неплащане на членски внос, ако онзи който заличава е изпълнил е условията на чл.37а от устава, а именно с решение на УС на Районната колегия при кумулативно изпълнение на изискванията в този член.
В контролната комисия на БЛС, чийто член съм, постъпиха множество жалби от мои колеги, които са били заличени от регистъра на районите си колегии без да са били уведомени по надлежния ред на устава и за възстановяването им в регистъра са им поискани суми, които не са регламентирани никъде! Наричат ги наказателни такси размера им е определен от всяка колегия и е различен- от 50 лева във Враца до 610 лева – 1 минимална работна заплата в Бургас, в София е 150 лева. Ако таксата не се заплати, въпреки, че дължимият членски внос е платен в пълен размер, на лекаря не се издава Удостоверение за членство. Това блокира правото му да упражнява законно професията си и има и други последици, например:
„Последствията от такива своеволни такси са мащабни и не засягат само лекарите. Логиката е проста. Например, ако хипотетично дадена болница, има един реаниматор, който обаче не си е платил чл. внос и е заличен от регистъра – не може да практикува. Отива да си го плати и му казват, че трябва да плати 50, 100, или 500лв. наказателна такса. Опциите са две или ги плаща или болницата остава без реаниматор. Ако остане без реаниматор респективно ще започне да връща пациенти, защото не могат да ги реанимират при нужда, а и да могат Касата няма да плати, защото нямат необходим брой специалисти. Така се оказва, че една незаконна такса, освен че бърка в джоба на лекаря, изнудва и него и лечебното заведение, в което работи, индиректно застрашава живота на пациентите и влошава качеството на здравеопазването“.
Излагайки тези безспорни факти преда вас, моля да проверите:
1. Дали Председателите на УС на колегиите в съответните градове се явяват длъжностни лица по силата на чл. 93 НК на България?
2. Дали с отказа си да издадат удостоверение за членство в БЛС, при незапплащане на наказателна такса за повторно вписване в регистъра, на заличен лекар, платил в пълен размер членския си внос, която е определена без законово основание, не се извършва престъпление по чл. 282а от НК?
При необходимост за допълнителни разяснения съм на разположение за съдействие

30.01.2020, д-р Георги Тодоров – член на КК на БЛС

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    д-р Монев · преди 4 месеца
    Да не говорим, че неплащането на даддена такса или даден членски внос по никакъв начин не води до лишпрактика- лекар който не е практаването на даден лекар от правот да практикува. Всеки лекар, който си има диплома си има право да практикува за вечни времена- това е по силата на ЕС законодателство. С влизането ни в ЕС отпадна и азиатската практика лекар, който не е практикувал, да "губи права" и да трябва да се явява на изпит...Аналогията е с адвокатите- през 2012г. един шеф на СРС опита да въведе заповед адвокат, който не си е платил членския внос, да няма право да ползва услугите на деловодството на съда- но адвокатите бързо си защитиха правата -тъй като съдът постанови,че адвокатът си е адвокат с пълни адвокатски права, дори и да не е платил членски внос.....Важното е да се знае че "свалянето от регистър" по никакъв начин не влияе в/у правото да практикуваш.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up