Неделя, Януари 24, 2021
Д-р Тодоров: БЛС се феодализира или как Колегиите рекетират колегите, с незаконни такси

Феодите били въведени около 8 век. Васала, управлявал феода, плащал Ленна такса всяка година на господаря си. Преди няколко дни ми стана известно от зам. председател на РК на БЛС, а и от жалби на много колеги, че има практика при вписване в регистъра на дадена колегия, на колега, ако е заличен от регистъра поради неплащане на членски внос да се събира – т.нар. НАКАЗАТЕЛНА ТАКСА. Тя е в различен размер, в различните колегии, а на други места явно не са се сетили , да са толкова креативни , за събиране на пари и такава такса няма.
Разбира се, уставът следва да се спазва и да се плаща членският внос, и естествено удостоверението за членство, издавано следва да се издаде само при платен членски внос. Но какво става ако си платиш пропуснатия членския внос в пълен размер и не ти дадат удостоверение и не те възстановят в регистъра?


1. Нямаш право да практикуваш, ако не те възстановят в регистъра, защото не си платил нерегламентирана , но определена такса от УС на РЛК -група колеги, които са вменили задължения-наказание, за въвеждането и искането за плащане, на които нямат права. Това е наказание и директно нарушение на конституцията.
2. Застрашават се директно болниците и всички ЛЗ, да не получат за своите лекари удостоверенията за членство, и така да не могат да изпълнят клиничните си пътеки и се създава основание на РЗОК да не им ги плати! А и да се сключи договор с РЗОК – изискването за предоставяне на удостоверение, при сключване на договор за всички лекари работещи в ЛЗ е императивна. Разбира се икономическият субект – ЛЗ предпочита да плати наказателната такса от името на колегата , който е платил членския си внос, но не му дават удостоверение, ако не си плати таксата за нововписване-неологизъм роден от алчността или от завистта!
Въвеждането на такава такса от УС на РЛК в страната е незаконно и неморално към колегите.
Накратко защо е незаконно:
С няколко закона на БЛС е вменено да осъществява административни дейности. Тези дейности са: Поддържане на регистъра на лекарите, договаряне с НЗОК за НРД, издаване на удостоверения за добра медицинска практика при предстоящо отиване на работа в чужбина, организация на следдипломното продължително обучение и т.н. Всичко това е административна дейност, вменена на субект на публичното право, каквото БЛС е, създадено е със закон. Следователно всички вменени със закон дейности на БЛС следва да се подчиняват на Административно-процесуалния кодекс АПК и респективно произхождащото от това изискване на Закона за държавните такси.
Решенията за налагане на такси от вида: „Такса за възстановяване в регистъра на БЛС“ и „Такса за издаване на удостоверение за добра медицинска практика“ следва да са разходо-ориентирани, еднакви за цялата страна и всеки член на БЛС, да нямат наказателен характер, защото наказанията в България, вменени на БЛС да налага са: парични и/или рестриктивни(отнемане на правото да се практикува) и се налагат по разписана процедура! Всяко наказание в страната може да се обжалва! Дори глобата от 20 лева по ЗдвП.
Следователно са незаконни според текстовете на следните кодекси и закони:
Административно -процесуалния кодекс: чл.2 ал.2 т.3, чл.6 ал.4, чл.13 – липса на национално уведомление за въвеждането на такси от органа – БЛС. Закона за държавните такси: чл.2.ал.2 в сила от 2015г. Това е основата, а има и още поне 3 нарушения на закони и наредби!
Как се е стигнало до това състояние? Иноватори за въвеждането са Бургаската колегия– виждайки гастролирането, по морето през лятото, на много колеги от страната, иноваторите въвели такса за вписване в регистъра на Бургаската колегия, така де, след като идват да ни вземат работата тук, поне да си платят на РЛК! Днес таксата в Бургас, въведена след решение на ОС на колегията в Бургас не е ясна, ако практикуваш от друга колегия. В Бургас е и най-високия определен с местния устав, членски внос в страната – 11 лева. За възстановяване в регистъра на РЛК Бургас таксата, доколкото ми е известно – 1 МРЗ или 610 лева. Май било повече, но не съм сигурен. Обикновено плащат от името на колегите, работодателите им, за да получат удостоверението. Това е елемент на вид рекет, естествено.
Софийската колегия е определила 2 незаконни такси: такса за първично вписване в регистъра – плаща се от младите , току що завършили колеги -10 лева, такса – „добре дошли“ и 150 лева за възстановяване в регистъра. Врачанските колеги са със скромните 50 лева! Как е по другите колегии не зная, зная , че такива такси ги няма обявени публично, в сега действащият устав. Има точна процедура за уведомления , кога как и защо може да те заличат от регистъра.
Поддържането на регистъра е разход на членския ни внос и на други приходи например – дарения. Но никъде няма такси в уставите на колегиите, ако има такива това противоречи на Устава на БЛС, там няма. Таксите са въведени на принципа: щом не е забранено , значи е позволено. Размера им е определен , според „зависи“. В Бургас е поне 1 минимална работна заплата, в София 150 лева, във Враца 50 лева, един господ знае какво е на други места – в Русе е без такси. Въвеждането им е проявление на демонстрация на Власт върху колегите. Нелегитимна, неправомерна. Точно така са се разпореждали и с крепостните си, феодалите – местни правила и ленни такси!
Тази практика следва да се прекрати! Веднага! Ако до известните досега, колегии не го направят, а и всички останали , нямам никакви основания да им дам не повече от 3 дни да го направят. Бургаският колега д-р Цветков го предупредих лично за това, по телефона!
Междувременно обещавам и си запазвам правото да информирам прилежащите административни звена в окръжните прокуратури и респективно Върховна административна прокуратура за таксите.
Това е само първата стъпка! Надявам се да е последната и колегиите да премахнат таксите!!!

Д-р Георги Тодоров

Как се справи Правителството с кризата с Ковид до сега?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up