Вторник, Август 11, 2020
Общопрактикуващите лекари с остра реакция срещу текстове на новия НРД

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България разпространи Възражение срещу редица текстове на новия НРД. Някои от тях са квалифицирани като анахронизъм от времето на диктаторските времена. Сдружението предупреждава, че приемането им ще се отрази крайно неблагоприятно на пациентите и възможностите за тяхното ефективно лечение. Очертаните във възражението проблеми са описани по следния начин:
Уважаеми дами и господа, във връзка с разглеждан проект на НРД 2020 - 2023 имаме следните възражения и предложения срещу текстове , предложени от НЗОК, които ще затруднят оказването на медицинска помощ на пациентите и ще нарушат техните права.

Първи проблем
Предложените от НЗОК текстове в чл. 49 и в чл. 67 ограничават правото на лекарите да лекуваме хронично болните съгласно ръководствата за поведение, ще доведат до повишени разходи на болните за изписване на рецепти и закупуване на лекарства. Като резултат контролът на хроничните заболявания ще се влоши, за част от хората – необратимо.
Съгласно промените в чл. 49 и чл. 67 се ограничава възможността гражданите на България да получат адекватно лечение за хроничните си заболявания, частично заплатено от осигурителния фонд. За всяко заболяване ще можем да изписваме не повече от 3 препарата, а когато се използват комбинирани лекарствени продукти – не повече от 2 медикамента. Нещо повече, НЗОК ще заплаща на аптеката не повече от 1 комбиниран лекарствен продукт. Това означава, че тежки заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност, по-тежките форми на хипертония, ще трябва да закупуват по-голямата част от необходимите им медикаменти на свободни цени. Например заболяването Сърдечна недостатъчност, което е доста често в практиката, съгласно Европейските ръководства за поведение е необходимо да се лекува с диуретици, съдоразширяващи медикаменти, АСЕ-инхибитори, медикаменти за намаляване на сърдечната честота и медикаменти за намаляване на съсирването на кръвта. Съгласно проекта за НРД 2020 НЗОК ще поеме частично само 2 от тези 5 основни терапевтични групи, останалите ще се закупуват от осигурените без намаление.
Подобно е и при лечението на заболяването Захарен диабет. Съвременните ръководства за поведение препоръчват включване на медикаменти от различни групи, действащи на различни нива, с цел да се постигне максимално добър контрол на заболяването и да се отложи максимално развитието на усложнения. В условията на НРД 2020 това няма да бъде възможно, т.к. само един комбиниран препарат ще изчерпи записаните в НРД възможности за лечение.
Нещо повече, съгласно чл. 52 за рецепти болните хора ще трябва да ни посещават няколко пъти в месеца, защото се отнема съществуващата сега възможност на една рецепта или един отрязък да се изпишат лекарства за повече от 30 дни, които да се компенсират при следващото изписване. Например ако лекарството е за 20 дни, не можем да изпишем на тримесечна рецепта 2-1-2 опаковки (което е възможно по наредба 4). В този случай пациентът трябва да идва за рецепта тогава, когато свърши всички изписани медикаменти, т.е. на 40-ия ден в нашия пример.
Ние, общопрактикуващите лекари, които ежедневно се грижим за хронично болните пациенти, сме сериозно обезпокоени от публикуваните договорености в проекта за НРД 2020г.
Втори проблем
Фиксираната продължителност на прегледа не може да бъде критерий за качество и в никакъв случай не трябва да бъде ограничаван лекаря и пациента във времето, което им е необходимо да проведат консултация един с друг.
Всеки пациент изисква различно време за провеждане на прегледа и командно-административното регулиране на времето на общуване между лекаря и пациента пречи на оказването на качествена медицинска помощ. Този анахронизъм от диктаторските времена в здравеопазването възпрепятства лекаря да помага на пациента.
Трети проблем
НЗОК е предложила промени в чл.181 и чл.184 затрудняващи извършването на профилактични прегледи с изискването да не се извършва профилактичен преглед на пациент с остро заболяване. Това изискване е неприемливо, защото затруднява профилактирането. По време на разговорите в НЗОК на 13.11.2019г. тези алинеи бяха отхвърлени от представителите на БЛС. /прилагам протокола/.
Тази промяна доказва, че МЗ и НЗОК са си поставили за цел да се ограничи профилактиката, и да се улесни скъпоструващото болнично лечение. Тази промяна доказва, че всяко говорене от страна на МЗ, НЗОК и депутатите за ползата от профилактиката е лъжа и демагогия.
Въпросните нови алинеи 3 на чл.181 и ал.5 на чл. 184 предложени от НЗОК, са несъвместими със стратегическата цел на на МЗ за засилване на профилактиката. Оставането на тези алинеи в НРД показва, че НЗОК саботира действията на МЗ.
Най-нуждаещи от профилактика са младите пациенти без хронични заболявания, а те посещават ОПЛ само по повод на остро заболяване. Идвайки по този повод най-често им се извършва профилактичен преглед. Тъй като са активно работещи хора те нямат възможност да посетят семейния си лекар когато са здрави за да си направят профилактичен преглед, защото тогава трябва да работят и да изкарват пари, с които да плащат здравни осигуровки. Именно с техните здравни осигуровки са 2/3 от всички здравни осигуровки. т.е тези хора издържат здравеопазването в България.
Да се забрани провеждането на профилактичен преглед при посещение по повод наостро заболяване, означава да лишим от профилактичен преглед хората издържащи здравеопазването в България.
Четвърти проблем
Предложеният от НЗОК текст в параграф 18 от преходни и заключителни разпоредби, ще доведе до спиране на диагностично-лечебната дейност от страна на лекарите и до ангажиране на цялото им работно време с изготвянето на статистически справки и отчети.
Събирането на информация за националните регистрите може да се осъществи реално само при въведена в експлоатация НЗИС/ЕМД. Трябва да е ясно посочено, че ОПЛ/ИМП подават данни само към НЗИС/ЕМД, а останалите участници черпят данни от НЗИС/ЕМД, без да губят времето на ОПЛ/ИМП с несвойствени за тях статистически дейности. Ролята на ОПЛ, а и на другите лекари в системата на здравеопазването е да оползотворяват работното си време в дейности по превенция, профилактика, диагностика и лечение, а не да го прахосват в подаване на данни за нуждите на статистическите служби. Всяко натоварване на лекарите с несвойствени за тях статистически дейности, отнема от времето, което могат да отделят на пациентите и така затруднява не само достъпа на пациентите до медицинска помощ, но и влошава качеството и количеството на реално оказваната медицинска помощ.
Възражението е подписано от Председателя на сдружението доц. Любомир Киров. По всеки от очертаните проблеми са посочни конкретни предложения за изменения на текстовете.


 

Одобрявате ли смяната на здравния министър?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up