Събота, Февруари 22, 2020

Министерството на здравеопазването  отново обръща внимание на студентите по медицина и е подготвило нови критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да обучават студентите. Срокът за обществено обсъждане е един месец.
Например се предвижда  Консултативен съвет към министъра на здравеопазването да одобрява или отказва на лечебното заведение да бъде учебна база. Той ще се състои от 13 членове, като в състава му ще влизат трима представители на МЗ, двама на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", двама от НЗОК, двама от БЛС и по един от БЗС, БФС, БАПЗГ и пациентските организацши. Шеф ще бъде човек от МЗ, а зам.-председател - от БЛС.

Болниците , които имат намерение да  осъществяват обучение, следва да имат минимум второ ниво на компетентност - тоест, студенти и специализанти няма да се подготвят в общинските болници. Включен е и индикатор „не по-малко от 30% от преминалите болни да са със заболявания, лечението на които изисква второ и по-високо ниво на компетентност. Въвежда се и изискване използваемостта на леглата да не е по-малка от 70% през последните 12 месеца. По този начин се осигурява достатъчен брой случаи по основните заболявания, които са предмет на изучаване, подчертават от МЗ. Трябва да е налице съвпадение на окончателна клинична с патологоанатомична диагноза (патохистологична) по основното заболяване поне в 80 % от случаите.

Друго иновативно изискване към болниците, които кандидатстват за база за обучение, е най-малко 10% от леглата да са определени за спешна помощ, пише още в проекта. Клиниката или отделението пък трябва да са с дейност поне една година и да са извършени аутопсии на не по-малко от 50% от починалите в лечебното заведение пациенти.

Също така минималният трудов стаж на лекарите по медицинската специалност, по която ще се обучават студентите, трябва да бъде поне 5 години. Необходимо е също лечебното заведение да притежава съвременна апаратура, която е обновявана през последните 5 години, а също и технически условия и оборудване за осъществяване на учебната дейност като зали, специализирана литература и учебни пособия, компютърна и аудиовизуална техника, в зависимост от спецификата на дейността и броя на обучаващите се.

 Специализантите ще бъдат включени в общата щатна бройка на болницата, съгласно изискванията на съответния медицински стандарт, пише още в наредбата. Обучение по 2-3 месеца няма да се осъществява. Продължителността на практическата програма ще бъде поне 2 години.

Друго изискване е да се води досие на пациента и той да даде информирано съгласие, че няма нищо против обучението на стажантите и специализантите.

Така от МЗ считат, че ще се регламентират критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява дейностите по практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, на студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи" и следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи, мотивират се още от МЗ.
.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up