Сряда, Декември 02, 2020

МЗ предлага изменение на Закона за лечебните заведения, с което се регламентира правото на медицински специалисти да осъществяват самостоятелно медицинска помощ. До сега това, можеше да става само под контрола на лекар. Медицинските сестри, акушерки и лекарски асистенти не можеха да бъдат собственици и ръководители на такива практики. Промяната предвижда, че лечебни заведения по смисъла на закона са и „Организационно обособени структури, в които лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно всички или някои от следните дейности:

а) предоставяне на медицински и здравни грижи;
б) осъществяване на манипулации;

в) промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите”
Новите лечебни заведения ще могат да бъдат разкривани от:
„1. физически лица - лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки;
„2. еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки; в случаите, когато лечебното заведение се учредява като еднолично търговско дружество, едноличният собственик управлява и представлява лечебното заведение.“
Едновременно с това, обаче МЗ предвижда изрично да се запише в Закона за здравното осигуряване, че НЗОК няма да заплаща дейността на тези нови лечебни заведения. В мотивите на законопроекта не се сочи, защо не се допуска заплащане от касата. Може да се предположи, че при липса на такова доплащане, малко пациенти биха ползвали услугите им.
Видовете дейности, които могат да се извършват в тези лечебни заведения не се сочат в закона, а препращат към наредба на министъра на здравеопазването.
Регистрацията на сестринските и акушерски практики ще се извършва по реда, по който се регистрират лечебните заведения за извънболнична помощ. За сега те не са включени в националната здравна карта, но след време сигурно и това ще стане.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    мед.сестра · преди 1 години
    Значи ще остане с пожелателен характер и ще си остане на тъмно, щом не се плаща нищо от Касата. Като регистрираш ЕТ или ЕООД, колко инжекции ще направиш на частно, за да покриеш разходите като наем, осигуровки и тем подобни, никой не е луд да регистрира губеща практика.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Анонимна · преди 1 години
    След като дейността няма да се заплаща от Здравната каса, данданията с частните практики става излишна. Господа, не се хабете напразно да вдигате пушилка. В държавите, където са установени такива практики, дейността им се заплаща от Здравните каси. Хубава работа, ама български!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up