Петък, Декември 04, 2020
Д-р Матева: Закриват една отлично работеща структура

Попитахме колеги за мненито им по разграждането на Национален център по наркомании.

Следва коментар от д-р Теменужка Матева - управител ЦПЗ Русе:

"Не смятам, че има мотиви, които да се разглеждат като критични за закриване на НЦН.
НЦН е една много добре работеща структура в национален, а и в международен план - доколкото може да се съди по множеството международни експерти в областта на превенцията и лечението на зависимостите, гостували на НЦН във връзка с провеждане на семинари и обучения по добрите европейски практики.

Според мен няма и дублиране на функции. Не знам в какъв точно обем се припокриват дейностите на дирекцията на МЗ, за която се твърди, че ще поеме функции от НЦН и едноименната на НЦОЗА.

 Дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“ - НЦОЗА

Дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимостите” – МЗ.

Няма как дирекциите на НЦН – „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици“ или „Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация“ да дублират дейностите на администрацията.

Не са посочени условия за закриването на НЦН и няма как да тълкуваме закона, който е императивен. Първо трябва да се промени самият Закон. Дейността на НЦН е регламентирана със ЗКНВП, съгласно който НЦН извършва координация и методическо ръководство на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (чл. 86, ал. 1).
Специализираният контрол на лечебната дейност се извършва от Националния център по наркомании, който се подпомага от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването“ (чл.86, ал.3).
Съгласно същият чл.86, ал.4 с ПМС се определят само Функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, а не закриването, вливането или заличаването му.

С предложеният Проект на Постановление, което се явява подзаконов нормативен акт, е налице опит за заобикаляне на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, който се явява нормативен акт от по-висока степен. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Административно - процесуалния кодекс „когато постановление, правилник, наредба, инструкция или друг подзаконов нормативен акт противоречи на нормативен акт от по-висока степен, прилага се по-високият по степен акт.

Структура като НЦН, която работи много добре и изпълнява своите функции не бива да бъде закривана. Това ще доведе до доста неприятни моменти както по отношение на ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици.

НЦН е доказала се във времето институция и отзвукът  от международните и европейски институции би бил отрицателен в краткосрочен и дългосрочен план

Нарушаване на изгражданото с години доверие и взаимодействие с институциите и организациите с които до сега е работил НЦН и особено с ЕЦМНН (EMCDDA).
Със същия закон – чл.80, ал.1 до ал.4 са регламентирани и международното сътрудничество и дейност на НЦН.

Дейностите на НЦН не са само в областта на здравеопазването и затова законодателя го е създал със ЗКНВП."

Снимка: Вестник Утро


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up