Вторник, Октомври 27, 2020

За мнение по темата за разпределението на лекарите се обърнахме към д-р Атанас Атанасов. Той е бивш изпълнителен директор на МБАЛ- Шумен и настоящ член на управителния съвет на БЛС.
Според предложената от Министър Ананиев Наредба № 1 за специализациите, според които промени лекарят след вземане на специалност ще трябва да работи за срока на обучението си в лечебни заведения в общини, определени от министъра на здравеопазването, пред Център за защита на правата в здравеопазването по темата коментира д-р А. Атанасов:


1. Съгласни ли сте с това, лекарят да бъде принуждаван да практикува в град и болница, в които той не би желал?

При всички случаи принудата не е добър управленски подход, неприемлива е от гледна точка на демократичните принципи, към които се стремим и е несъвместима със свободите и правата на човека в една цивилизована държава. След получените критики при първоначалното публикуване за обществено обсъждане, МЗ направи известни корекции в предишния вариант на проекта за наредба, като вместо задължението за работа в лечебното заведение-база за обучение за срока на специализацията, се предлага специализантите да могат да избират лечебно заведение, област и община от списък, определен със заповед на министъра, където да работят минимум 3 години след вземане на специалност. Това, разбира се предполага известна гъвкавост и възможност за избор, както от страна на лекаря, така и от страна на работодателите в определени граници, но в никакъв случай не се постига пълен баланс между административната регулация и демократичните свободи, заложени в конституцията. Задълбочаващият се дефицит на лекари с определени медицински специалности е един от основните проблеми на здравната ни система и очевидно МЗ се опитва с административни мерки да регулира териториалното им разпределение по лечебните заведения на базата, уж на анализ на потребностите, но преодоляването на дефицита не бива да е за сметка на свободния избор на лекаря, както и за сметка на механизмите на пазара на труда. С тази промяна на наредбата недостигът на квалифицирани кадри едва ли може да бъде преодолян, а е възможно да настъпят и други деформации в професионалната мотивация за работа в определени области и лечебни заведения. Създава се известна неравнопоставеност между лечебните заведения, които обучават специализанти финансирани от държавата и такива, които обучават специализанти нефинансирани от държавата. Неравнопоставеност се предпоставя и от различния задължителен минимум за възнагражденията на тези различни категории специализанти през времето на тяхното обучение. Всичко това може да доведе до нови проблеми в цялата система.


2. Смятате ли, че е редно един вече устроил живота си, зрял човек със семейство, да бъде принуждаван да работи в друг град, далеч от семейството си?


Разбира се, че не е редно, който и да е гражданин да бъде принуждаван да работи и живее далеч от семейството си. Такъв вид административна принуда е недопустима намеса и на пазара на медицинските услуги и както вече казах, създава неравнопоставеност в системата. Разбирам, че това е опит на държавата да преодолее дефицита на кадри в определени региони, но преодоляването не може и не трябва да става с административно разпределение на лекари и с принуда.


3. Виждате ли риск такъв лекар да бъде принуден да работи при условия и заплащане които не би приел, ако не беше заплахата за връщане на субсидията?


Хубавото в проекта за наредба е, че се предвижда държавата да субсидира не само болничните структури, които ще обучават специализанти по държавна поръчка, но и базите за обучение по Обща медицина за местата, които са определени за финансиране от МЗ. При всички случаи, обаче никой лекар след придобиването на специалност не би приел да работи в условия и при заплащане, които не го удовлетворяват, ако няма заплаха от финансова санкция. И това е нормално и в случая се използва от авторите на текста. Самата идея за връщане на вече изработена и платена заплата е порочна. При тези условия небива да се изключва риска голяма част от младите колеги да предпочетат да специализират в чужбина, където могат да получат по-добро обучение при по-високо заплащане и възможност за свободен избор на работа и кариера.


4. Като лекар и като член на управителния съвет на БЛС, смятате ли че системата за специализация трябва да се промени и как?


Трябва да призная, че не съм съгласувал становището си по въпроса с УС на БЛС и в случая изразявам личното си мнение като лекар. Нямам никакво съмнение, че системата за специализация на лекарите в България трябва да се усъвършенства и то така, че да мотивира както младите колеги да желаят да работят в нашите лечебни заведения дори и след придобиване на специалност, така да мотивира и работодателите в лечебните заведения да привличат специализанти за обучение и да подпомагат кариерното развитие на своите кадри след придобиването на специалност. Необходимо е постигането на баланс между административната регулация, свободната конкуренция, пазарните механизми, реалните потребности от кадри и свободния избор на всеки лекар. Този баланс, разбира се е труден, но напълно възможен при наличие на управленска воля и коректен диалог със заинтересованите страни и експертите. Ако искаме да имаме достатъчно високо-квалифицирани лекари и да гарантираме на пациентите, вкл. от периферията на страната равен достъп до тях, трябва повече да ги мотивираме и по-малко да ги санкционираме и принуждаваме.

Потърсихме и официалното становище по тези въпроси на Българския лекарски съюз. Началникът на връзки с обществеността на организацията г-жа Тодорка Костова ни отговори, че съюзът се готви за извънреден събор и становище по наредбата за специализация ще бъде прието най-рано другата седмица.

Снимка: radianbg

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    ангелова мариана · преди 1 години
    не зная как се е добрал до този пост но като администратор в мбал шумен ад се провали.махна много кадърни кадри за да потули дълга на болницата но пак не успя.за малък период от време въвлече в дългове болницата а излезе чист.защо няма нито един на подсъдимата скамейка.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up