Вторник, Декември 01, 2020

gpТретирането на медицинския софтуер като софтуер за управление на продажбите в търговските обекти - СУПТО по смисъла на Закона за ДДС и Наредба 18 на финансовото министерство ще доведе до поредица несъвместими с лекарската дейност последствия. За това алармират от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари (НСОПЛБ) в отворено писмо до премиера Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Според личните лекари с въвеждането на този начин на отчитане органите на НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните досиета без това да е необходимо за нуждите на осъществявания от приходната агенция данъчен контрол. От НСОПЛБ са категорични, че се нарушават лекарската тайна, както и изискванията за достъп, обработка и съхранение на „чувствителна информация" съгласно Регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и българския Закон за защита на личните данни. Личните лекари изразяват притеснение от факта, че се разширява кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските граждани.

 Интерпретацията на медицинския софтуер

Те обосновават своето виждане с аргумента, че медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие (запис), което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека - кога и какви медицински услуги е ползвал той - преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.

„За нас е неприемливо, здравното досие да бъде приравнявано със складова наличност или друг софтуер за управление на търговски процеси, както и лекарските ни кабинети да бъдат приравнявани на търговски обекти“, отбелязват от сдружението.

„Здравеопазването е част от националната сигурност на България. Разширяването на кръга лица с достъп до чувствителна здравна информация, особено такава, отнасяща се до публични и обществени личности, държавни служители, а и всички нас, създава риск и за националната ни сигурност и в частност социалната стабилност в обществото“, категорични са личните лекари. Според тях приходната агенция не се нуждае от достъп до чувствителна здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол, особено при липса на законово уредени гаранции, отговорност и процедури за сигурността на тази информация, а и за защита правата на пациентите.

Джипитата обръщат внимание и на факта, че въвеждането на новите правила може да доведе до невъзможност да бъде предоставено лечение на пациентите поради моментна техническа неизправност на фискалните устройства.

„При третирането му като СУПТО, спрямо медицинския софтуер ще се прилагат всички разпоредби на Наредба 18, включително и за блокиране на приравнения със СУПТО медицински софтуер. Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава интересите на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите, докато блокирането на медицинския софтуер блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората.

Към датата на това становище, няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за предоставянето на медицинска помощ и навременно лечение на българското население, особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите когато един лекар обслужва повече от едно населено място“, обясняват личните лекари.


Според тях Наредба 18 не взема предвид спецификите на организацията и софтуерното осигуряване на медицинските дейности, защото медицинският софтуер с всички негови функционалности е предназначен за извършване на медицинска дейност, а не за управление на продажби. Медиците припомнят, че в много региони от страната, един и същи лекар обслужва и преглежда в множество (дори над 15) населени места, като поддържа и съответните кабинети.

Наредбата на финансовото министерство обаче не взема предвид тези често срещани ситуации. Освен това, нейните разпоредби са неприложими спрямо груповите практики на лекари с едно фискално устройство, независимо от ползвания софтуер.

Също така изискванията за наредбата са неприложими и спрямо индивидуални практики с едно фискално устройство, при които един и същи медицински софтуер, предназначен за практиката, се ползва от повече от един лекар.

„Прилагането на Наредба 18 ще доведе и до невъзможност за заместване на лекари поради изискванията за използване на конкретно СУПТО с конкретно фискално устройство в конкретен търговски обект“, допълват от НСОПЛБ.

От сдружението изразяват мнение, че медицинският софтуер не следва да се третира като СУПТО и спрямо него да се прилагат изискванията на Наредба 18 в сегашните им вид и формулировка.

„В случай че изложените по-горе проблеми, произтичащи от прилагането на наредбата спрямо медицинската дейност, не бъдат взети предвид, НАП и финансовото министерство следва да поемат цялата отговорност за всички неблагоприятни последствия за българските граждани“, заключават от НСОПЛБ.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up