Петък, Август 07, 2020

Литературните упражнения на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в което членовете й пространно ни обясняват, че са наясно goshoкакво са ги питали от НЗОК, че познават законите, по които работят и правят подробни анализи на процеса за използването на пръстовите ни отпечатъци, на практика съдържат един текст, важен за правата ни като здравно осигурени лица и правата ни за медицинска помощ в България.
Комисията установява правото ни да не си дадем пръстовите отпечатъци и указва на НЗОК какво да направи,

ако това се случи така - автентификация с УИН. “В случай на отказ от автентификация с УИН или при липса на здравноосигурителен статус, ръчно вписване в регистрационната система на ЕГН/ЛНЧ или Специален номер от регистъра на Националната агенция по приходите на ЗОЛ, както и номера на съответния български личен документ на физическото лице.
Осигуряването на алтернативни методи за регистрация и по-конкретно възможността за избор на един от тях може да се приеме за съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, което се извършва чрез конклудентни действия от съответните физически лица.“
Това решение обезмисля на практика пръстовия идентификатор, той не е задължителен и всяко лечебно заведение може да избере да действа по алтернативния метод за всеки пациент, дори той пък да е избрал да си даде отпечатъка някъде и да е получил УИН код по този начин.
Нещо повече, няма сила, която да го спре, след като го има да го знае.
Какво може да се промени след това становище?
Де факто от сега съществуващата система не се променя нищо. Само се разширява кръга на лечебните заведения, които да са он лайн свързани с НЗОК, както и се натоварват аптеките. Всички ще се наложи да се свържат он-лайн с НЗОК, като опашките за регистрация, особено по алтернативния метод, ще станат бреме за осигурените пациенти.
Това е така, защото вече ще се изисква всеки да си носи личната карта и да я показва на специалиста, той да набира и номера й в системата, да ползва за това двустранна връзка през интерфейс, в който да се идентифицира и с електронния си подпис. Опашките, недоволството от загубеното време ще имат адресат и той няма да са лекарите и болниците.
И един друг ефект от алтернативния метод за регистрация, който е неотменим според правата ни. В аптеките и малките населени места, където често ходят специалисти, за да не ходят хората, ще има кмет или ОПЛ от село с 15 рецептурни книжки в ръка или с листчета, на които има ЕГН и номер на лична карта, който ще е в състояние да спре работата на аптеката , докато минат всички заявки и се отпуснат лекарствата.
Не ми се мисли, какво ще се случи в кабинета на кардиолога в малък, необластен град, ако не си е купил идентификатор. Нали има алтернативен път, защо да го прави? А изниква и въпросът по силата на кой закон, императивно СИМП, ОПЛ и магистър-фармацевтите ще могат да искат лична карта на пациента? Едва ли е по закона за МВР!
КЗЛД стига до извода, че пръстовите отпечатъци не са съвсем лични данни, а позволяват достъп до такива, а дали достъпът до истинските е наистина защитен? Това не става ясно от становището, защото лицата- служители, които ще имат достъп до тях, досега не са с дефиниран статут за отговорността им или ако са с такъв, не се забелязва КЗЛД да го е обсъдил задълбочено.
Всичко изказано от КЗЛД е обтекаемо и с много писане, в което е трудно да се проследи логиката и води в посока да подпомогне екипа на министерството и здравната каса да подчинят и на практика да тероризират всички в здравеопазната система. Така от една страна КЗЛД е защитила неаргументираното въвеждане на пръстови отпечатъци, а от друга е оставила възможност това да не е задължително.
Това, разбира се, е признание, че политическият кабинет и администрацията не могат да се справят със задачите си нито в МЗ, нито в НЗОК. А потърпевшите са всички. Вероятно печаливши са малцина, особено вносителите и поддържащите устройството MorphoSmart 1350E, но това е въпрос на друга тема.
Георги Тодоров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up