Вторник, Юни 02, 2020

amalgamaСамо след броени дни, от 1 януари 2019 г. всички лечебните заведения за дентална помощ, в които се използва живачна амалгама, премахват се пломби, изработени от нея или се екстрахират зъби, съдържащи такива пломби ще трябва да разполагат с амалгамни сепаратори. Изискването влиза в сила от първия ден на новата година след като на 11 декември т.г. влезе в сила променената Наредба № 1 от 2015 г. на Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. С измененията в подзаконовия нормативен акт се въвежда и критерий за техническите характеристики на сепараторите – 95 % трябва да е минималното ниво за тяхната ефективност на задържане на амалгамните частици.

В мотивите на здравното министерство за промените в наредбата се припомняше, че живакът е силно токсично вещество и поради способността му да се пренася по въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, той си остава глобален проблем, който предизвиква значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

„В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с принципите за добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда“, отбелязаха още вносителите.

Според експертите, въвеждането на амалгамните сепаратори ще има благоприятен ефект за общественото здраве, защото ще допринесе както за опазване здравето на пациентите, така и на денталните лекари, а ползата от тази мярка ще се изрази в предотвратени заболявания и необходимост от здравни грижи.

Наредбата определя регионалните здравни инспекции (РЗИ) като компетентен контролен орган по спазване на изискванията за въвеждане и използване на амалгамните сепаратори в лечебните заведения за дентална помощ.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up