Четвъртък, Август 13, 2020
Омбудсманът настоя за по-справедлива оценка от ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище и препоръка до новия министър на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов във връзка с проблемите на гражданите с медицинската експертиза. Омбудсманът акцентира върху факта, че общият брой на жалбите до институцията по тази тема през 2019 г. е с 81% повече спрямо сигналите от предходни години.

 

Становището на доц. Ковачева е във връзка с публикувания в Портала за обществени консултации Проект за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Повод за проекта е отмяната от Върховния административен съд на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

„След влизане в сила на промените в Наредбата за медицинската експертиза, приети с Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерски съвет, в сила от 3 август 2018 г., в институцията на омбудсмана постъпиха и продължават да постъпват много жалби от граждани, чиито процент - трайно намалена работоспособност (ТНР)/вид и степен на увреждане (ВСУ) е намален, вследствие промените в Наредбата“, акцентира омбудсманът в становището си.

Ковачева припомня, че преди приемането на въпросните изменения в Наредбата за медицинската експертиза, омбудсманът нееднократно е препоръчал да бъде преразгледана заложената в Проекта Методика за оценка на трайно намалена работоспособност в проценти и да бъдат предприети действия, с които да не се посяга върху правата на гражданите с множествени увреждания.

„От направения анализ на постъпилите в институцията жалби и сигнали и изнесените статистически данни се наложи изводът, че промените в Методиката за прилагане на отправните точки за оценка, според които съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, доведе до намаляване на процента ТНР/ВСУ при много граждани. Голяма част от постъпилите по този повод в институцията жалби са от хора с няколко заболявания/увреждания, на които при преосвидетелстване процентът ТНР/ВСУ е бил намален, или при първично освидетелстване им е определен неправопораждащ процент, поради невземане предвид на съпътстващите увреждания“, подчертава омбудсманът.

Ковачева акцентира още, че без пенсия за инвалидност остават както гражданите, на които е определен процент под 50, така и хората с увреждания с определен процент от 50 до 70, които нямат изискуемия действителен осигурителен стаж, необходим за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Общественият защитник обръща внимание, че особено тревожна е ситуацията на семействата, в които има деца с увреждания, засегнати неблагоприятно от измененията, които са в сила от 3 август 2018 г.

„Тези граждани разчитат на адекватната подкрепа на държавата, тъй като това означава и реална възможност за семействата не само да стабилизират състоянието на децата. В много случаи тази подкрепа довежда до значително подобрение и дори до пълно отпадане на децата от обхвата на подпомагане като „дете или човек с увреждане“ и до пълноценното им включване в обществото“, аргументира тезата си Диана Ковачева.

Тя допълва, че повечето от гражданите в продължение на години са ползвали произтичащите от експертните си решения права и внезапното прекратяване на финансовата им подкрепа, поради въведените нормативни промени, ги оставя изцяло на издръжка на техните близки или стават обект на системата за социално подпомагане, т.е. те са поставени в неравностойно положение спрямо лицата с едно, но определящо по-висок процент заболяване или увреждане.

„С разбиране към изложените в Доклада на министъра на здравеопазването мотиви и изнесената статистика, не мога да се съглася гарантирането на правата и социалната интеграция на хората с тежки увреждания да става за сметка на други хора с увреждания - тези с по-леки множествени увреждания. Намирам също, че борбата с т. н. фалшиви експертни решения следва да бъде осъществена чрез засилване на контрола, а не като се посяга на права на граждани, при които са налице реални заболявания и увреждания, нуждаещи се от социална подкрепа“, категорична е доц. Ковачева.

В становището си тя настоява за промяна на Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата, с която да се гарантират правата на хората с множествени увреждания, като при оценяването им се взимат предвид всички налични увреждания, независимо от тяхната тежест.

Другият проблем, върху който омбудсманът написа препоръка до здравния министър е да бъдат предприети действия за внедряване и стартиране на Информационната система за контрол на медицинската експертиза. Включително и да се популяризира нейната функционалност и възможности не само сред служителите в ТЕЛК/НЕЛК, медицинските специалисти, свързани с процеса на освидетелстване, но и сред гражданите.

Повод за написване на препоръката е решение на Съвета за наблюдение, мониторингов орган, който следи изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, създаден по силата на Закона за хората с увреждания, чиито председател е омбудсманът.

„Констатациите са, че е налице забавяне при въвеждането на Информационната система за контрол на медицинската експертиза, което да улесни хората с увреждания. Тя все още не е заработила напълно и на различни места РКМЕ и ТЕЛК действат по различен начин; няма връзка между личните лекари и органите на медицинската експертиза и възможност за проследяване движението на медицинските документи“, пише доц. Ковачева.

Тя акцентира, че в условията на пандемията от коронавируса една такава система би улеснила много хората с увреждания, особено гражданите, които разполагат с техническа възможност да изпратят по електронен път документите си.

„Контролът на медицинската експертиза е въпрос, който е от съществено значение за правата и интересите на хората с увреждания и техните семейства. Извършването на медицинската експертиза е предпоставка за определянето дали човек е с увреждане 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност и за ползването на редица права. Действащата до момента система за контрол на медицинската експертиза не осигуряваше достатъчно ефективни механизми и гаранции за правата на явяващите се на освидетелстване/преосвидетелстване граждани с увреждания“, аргументира становището на Съвета омбудсманът.

Общественият защитник подчертава, че особено проблемно се е оказало администрирането на документите от отговорните органи и спазването на сроковете, в рамките на които е трябвало да бъде извършен преглед и постановяване на експертните решения. Според омбудсмана това е затруднило голяма част от хората с увреждания за дълъг период от време да получават необходимата им подкрепа, включително за лечение и рехабилитация.

Можете да се абонирате за нашия седмичен бюлетин, като въведете имейл адреса си
captcha 
Можете да прекратите абонамента си по всяко време
Одобрявате ли смяната на здравния министър?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up