Сряда, Декември 02, 2020
ЕК  с  план за борба с рака

Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават диагнозата рак. Това е сериозен здравословен проблем, който ще засегне пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите на рак се дължат на предотвратими причини, възможностите за действие и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни.
„По един или друг начин ракът засяга всеки от нас.

Утвърждаването на европейския начин на живот включва също ценностите, достойнството и полезните взаимодействия; на тази основата следва да развиват всички политики по отношение на раковите заболявания. Европейският план за борба с рака е ново голямо усилие за постигане на тази цел, като с него се поставя началото на нова ера в областта на профилактиката и грижите във връзка с раковите заболявания. Нека заедно да моделираме план за борба с рака, който е ориентиран към пациентите и дава надежда и възможности за живот на всички пациенти, техните близки и приятели в Европа. Можем да спечелим тази битка!“ - каза Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот.
Борбата с рака е от фундаментално значение за бъдещето на Европа. На всеки 9 секунди в ЕС се диагностицира нов случай на рак. Ракът е втората най-разпространена причина за смъртност след сърдечносъдовите заболявания. Наред с това заболеваемостта от рак създава огромна тежест за здравните и социалните системи, оказва натиск върху държавните бюджети и отрицателно въздействие върху производителността и растежа на икономиката, включително върху здравето на работната сила в ЕС. Това е сложно заболяване, причинявано от съчетание от множество фактори, сред които генетична предразположеност, въздействие от околната среда или начина на живот и инфекциозни агенти. Възможно е до 2035 г. случаите на рак да се удвоят и ако не бъдат предприети допълнителни действия, болестта може да се превърне в основната причина за смъртност в Европейския съюз. Въпреки това 40 % от всички случаи на рак могат да бъдат предотвратени, ако се приложат препоръките за намаляване на риска, посочени в Европейския кодекс за борба с рака.
В Европейския план за борба с рака, който ще бъде представен преди края на тази година, ще бъдат предложени действия на всеки възлов етап по отношение на болестта:
• Мерки за профилактика: Профилактиката е най-лесният и ефективен начин за намаляване на раковите заболявания в ЕС. Сред мерките за профилактика са подобряването на достъпа до здравословна храна, както и ваксинациите; мерки за намаляване на фактори, свързани с околната среда, като замърсяването и излагането на химикали; научни изследвания и повишаване на осведомеността.
• Ранно откриване и диагностика: Мерките за подобряване на шансовете за по-благоприятен развой на болестта чрез ранно диагностициране може да включват по-добро покритие на целевата група от населението, подлежащо на скрининг за рак; по-активно използване на цифрови решения и предоставяне на техническа подкрепа за държавите членки.
• Лечение и грижи: Мерките за подобряване на резултатите от грижите и лечението може да включват улесняване на достъпа до висококачествено лечение и въвеждане на нови терапии; мерки за гарантиране на наличността и достъпността на основните лекарства; иновации и научни изследвания.
• Качество на живот: Мерките за осигуряване на възможно най-добро качество на живот на пациентите, преживелите рак и лицата, полагащи грижи за болни, може да включват подобряване на професионалната реинтеграция; предотвратяване на дискриминацията; предоставяне на палиативни грижи и обмен на най-добри практики.
Комисията поставя началото на обществена консултация относно „Европейски план за борба с рака. Целта на обществената консултация е да се даде възможност на гражданите на ЕС и на заинтересованите страни да дадат своя принос и да изразят мнението си относно най-добрите начини за справяне с този проблем в ЕС. Резултатите от консултацията ще бъдат използвани при изготвянето на Европейския план за борба с рака и ще помогнат за определянето на областите и обхвата на бъдещите действия. Консултацията ще продължи 12 седмици. В допълнение към обществената консултация днес Комисията започна и консултация относно пътната карта за плана, която ще се продължи четири седмици.

 

Подкрепяте ли затварянето на страната(локдаун) заради Ковид?

 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up