Петък, Октомври 30, 2020
Правила за добра дентална практика

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина. В тях четем:
При работата си с пациенти, лекарите по дентална медицина трябва да се придържат към следните принципи:
Добронамереност и почтеност; Повишаване на професионалните знания и клинични умения; Коректна документация за пациента; Професионално ниво на общуване с пациентите и техните оторизирани родственици; Конфиденциалност в отношенията „Лекар-Пациент“; Създаване на възможност за “Второ мнение” и отнасяне към друг специалист; Поддържане на добри взаимоотношения с колегите; Осъзната цена на грижите за здравето; Недопускане на себеизтъкване и злоупотреба със заеманата лечебна позиция; Активност в промоцията на здравето.

 Лекарят по дентална медицина следва да: поставя грижата за пациентите на първо място, се отнася с пациентите учтиво и внимателно, зачита достойнството им и пази тайната на пациентите, изслушва и уважава позицията на пациентите, информира пациентите по разбираем за тях начин, зачита правото на пациентите да участват във вземането на решения относно тяхното лечение, развива и обновява професионалните си знания и умения, е запознат с границите на професионалната си компетентност, бъде почтен и внушаващ доверие, не разгласява поверителната информация, не допуска личните му възгледи да влияят на лечението, действа своевременно, за да предпази пациентите от рискове, породени от неспазване на правилата за добра медицинска практика, не се възползва от професионалната си позиция в отношенията си с пациентите, сътрудничи с колегите си в интерес на пациентите.

Лекарят по дентална медицина трябва да се погрижи да опише възможностите за лечение ясно и изчерпателно и с терминология, лесно разбираема за пациента. Лекарят по дентална медицина трябва да обсъди с пациента всички подходящи възможности за лечение (включително и липсата на лечение) и очакваните резултати. По отношение на деца, както и тези със специални потребности, трябва да се обърне голямо внимание и на ефективната комуникация с родителите или настойниците/попечителите.
Решенията, касаещи възможностите за лечение, трябва да бъдат съвместни. Насърчава се използването на писмени и илюстрирани допълнителни материали.
Задължение на лекаря по дентална медицина е да: - обясни всички приложими възможности на пациента; - се увери, че пациента е получил цялата необходима информация; - получи съгласие от пациента/родител/настойник/попечител при взето решение за лечение под обща анестезия; - обясни какви рискове крие лечението; - обсъди стойността на лечението.
Трябва да се счита за добра практика да се получи писмено информирано съгласие за всякакви форми на лечение, съгласно законовите изисквания. Подписването на информирано съгласие от пациента не е заместител на подходяща двупосочна комуникация.

Пациентите подали оплакване по повод денталното им лечение, имат право да получат компетентен отговор, който включва обяснение за случилото се. Оплакването не трябва да бъде повод за ограничаване на медицинската дейност, която се осигурява на този пациент. При провеждане на разследване лекарят по дентална медицина трябва да окаже нужното съдействие за изясняване на случая. Само в случаи, когато неговите показания могат да доведат до криминално разследване срещу самия него, той има право да запази мълчание в рамките на законовите положения.

Освен етични и деонтоличгични принципи и норми, новите Правила за добра медицинска практика съдържат и принципи и правила на най-често срещаните заболявания на зъбите и устната кухина, както кариес, пулпит и др.
Всеки гражданин и организация може да направи предложения и да коментира проекта. Срокът за обществено обсъждане изтича на 22 февруари.
Пълен текст на проекта на Правилата.

Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up