Неделя, Август 09, 2020

nenkov miroslavЗаместник министърът на здравеопазването д-р Мирослав Ненков постави въпроса за действията при установяване на мозъчна смърт. Дискусия по тази тема е необходима, защото въпросът не е уреден законодателно и възникват маса правни проблеми. Съвременната медицина позволява сърдечната дейност и дишането на човек с мозъчна смърт да се поддържат неопределено време. Жив ли е такъв човек или не е? Имуществото, което е имал негово ли е или не е? Може ли за него да се извади смъртен акт, удостоверение за наследници, валидно ли е удостоверение за граждански брак, валиден ли е ЕГН, лична карта, адрес и пр. и пр.?

Медицината вече се е произнесла. Настъпването на смъртта е настъпването на мозъчна смърт. Наличието на други функции, като сърдечна дейност, дишане и др., не прави човека жив, ако е настъпила мозъчна смърт.
В юриспруденцията, обаче все още има бели страници. В нашето законодателство, въпросът е интерпретиран само за нуждите на донорството.     
Законът за трансплантации на органи, тъкани и клетки в своя чл. 18 дава дефиниция на мозъчна смърт - необратимо спиране на всички функции на главния мозък. Критериите за установяването и редът се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Тази интерпретация на въпроса, обаче урежда юридически само въпросите, когато е налице съгласие за донорство. В тези случаи свързани законът е уредил правилата и критериите по които да се прекратят всички функции на човешкия организъм, изпаднал в мозъчна смърт. Ако, обаче няма такова съгласие или органите не са подходящи за трансплантация поставените по-горе въпроси за гражданското състояние нямат отговор. Няма легален отговор и въпроса, ако човека с мозъчна смърт не е човек, кому принадлежи. Кой може да се разпореди за спиране на апаратното дишане на пример или други медицински дейности поддържащи различни жизнени функции? Не по-малко важен е и въпроса за разходите. Кой трябва да заплаща за грижите при настъпване на мозъчна смърт – близките(наследниците), осигурителя, държавата?  
В някои страни законът дава право на гражданите да декларират предварително отказ от реанимационни мероприятия при настъпване на мозъчна смърт. В други случаи, законът дава право на наследниците да спрат системите при определени условия. У нас няма регламент нито за спиране на системите, нито кой и докога плаща за грижите.
Ето защо поставянето на темата за дискусия от министър Ненков е правилно. Неправилно е обвързването с ѝ донорството.  
Д-р С. Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up