Събота, Януари 16, 2021
Колко надежден е PCR тестът?

Нито един тест не дава 100% точен резултат. Тестовете се оценяват като се определи тяхната чувствителност* и специфичност**, в идеалния случай, чрез сравнение със „Златен стандарт“. Липсата на такъв „Златен стандарт“ за covid-19 тестовете прави оценката на надеждността на теста голямо предизвикателство.
На базата на отрицателните RT-PCR тестове, които са станали положителни при повторно тестване, при систематичен преглед на точността на тестовете за covid-19 се отчитат между 2% и 29% фалшиво отрицателни резултати (равняващи се на чувствителност от 71-98%),

Използването на повторно тестване с RT-PCR, като златен стандарт вероятно ще подцени истинския процент на фалшиво отрицателните резултати, тъй като не всички пациенти включени в проучванията са получили повторни тестове, а тези с клинично диагностицирана covid-19 не се считат за действително сигурни носители на коронавирус.
Точността на тестовете с тампони с вирусна РНК в клиничната практика варира в зависимост от мястото и качеството на вземане на проби. В едно проучване на RT-PCR теста при 205 пациенти чувствителността варира от 93% за бронхо-алвеоларен лаваж, 72% от храчки, 63% от назални тампони, до само 32% за тампони от гърлото.
Точността също вероятно ще варира и зависи от стадия на заболяването и степента на вирусно размножаване или разпространение.
Различна чувствителност се отчита и в зависимост от това кои части от генома се използват и дали се използват множество генни тестове в комбинация.
Точността е много по-висока при in vitro изследвания, които измерват ефективността на използваните праймери от
коронавирусна клетъчна култура и при внимателно контролирани условия.

Липсата на ясен „златен стандарт“ е предизвикателство за оценка на тестове covid-19. Прагматичното клинично поведение може да е най-добрият наличен „златен стандарт“, базиран на повторение на тестовете с тампони, анамнеза за контакт с болни, за които е известно, че имат covid-19, рентгенография на гръдния кош и компютърна томография.
Това обаче неминуемо води до някои изкривявания в оценката и интерпретацията би могло да повиши изкуствено измерената чувствителност на тези тестове.
Разпространението на заболяването може също да повлияе на оценките на точността: Тестове провеждани в популации с високо разпространение на коронавируса (напр. в болнични отделения) може да имат по-ниска чувствителност, отколкото ако се прилагат в условия на по-ниско разпространение на вируса(например в първичната медицинска помощ).
Едно проучване е проведено на базата на общност от 4653 близки контактни на пациенти с covid-19, които са тествани с RT-PCR тампони за гърло на всеки 48 часа по време на 14-дневен карантинен период. От общо 129 диагностицирани с covid-19, чрез RT-PCR, 92 (71,3%) са имали положителен тест при изследване на първият тампон от гърлото, което се равнява на чувствителност от 71% в тази общност с по-ниско разпространение на коронавируса.
Необходими са допълнителни доказателства и независимо валидиране на тестове за covid-19. Досегашните проучвания показват значителни вариации и вероятно надценяват чувствителността. Преобладаващите текущи оценки от систематични прегледи, са с приблизителни числа от 70% за чувствителността и 95% за специфичност на RT-PCR теста за коронавирус.
Чувствителност* - процента на случаите отчетени, като позитивни от общия брой доказано позитивни. Например, ако имаме 100 души с Ковид, PCR тестът ще отчете при 70 от тях положителен резултат. В останалите 30 случая тестът ще даде отрицателен резултат, който не е верен(фалшиво отрицателни).
Специфичност** - дали тестът се поизитивира само от този вирус или и от други, подобни на него. Ако специфичността на един PCR тест за коронавирус е 95%, това означава, че във всеки 5 от 100 случая тестът ще покаже положителен резултат, но изследвания няма да има коронавирус, а някакъв друг.
Източник:thebmj, със съкращения

Абонамент за седмичния ни бюлетин!
captcha 
Ще се ваксинирате ли за Ковид?

Log in or Sign up