Неделя, Юли 05, 2020
Трябва ли съдът да решава вместо НЗОК?

В стенограмата от заседанието на Надзорния съвет (НС) на НЗОК от 24 септември може да се прочете решение, с което Надзорният съвет „Възлага на управителя на НЗОК да сключи допълнително споразумение и да упълномощи адвокат Силвия Русанова да осъществява процесуално представителство и защита на Националната здравноосигурителна каса в производството по касационно обжалване пред Върховния касационен съд на решението по търговско дело № 1466/2019 г. на Апелативен съд – София до окончателно приключване на делото.”
На проведеното преди това заседание на Надзорния съвет на 24 юни тази година е било обсъждано сключване на споразумение на НЗОК с всяка от болниците, на която се дължат пари за надлимитна дейност. Надзорниците са се отказали от идеята да се споразумяват с лечебните заведения, „за да не се налага Касата да плаща и лихви за извършената от тях, но незаплатена дейност”.

С други думи, според Надзорният съвет на НЗОК, на болниците ще се платят по-малко пари, ако по всеки иск се изчака окончателното решение на три инстанции, отколкото ако се постигне споразумение за изплащане. Да видим дали фактите ще го потвърдят.
Посоченото Дело № 1466/2019 година на Апелативен съд София е второ инстанционно производство по заведен иск от Аджибадем сити клиник София. На първа инстанция, НЗОК е осъдена да заплати 953 986 лева главница, 250 092 лева лихви за забава и 48 338 лева съдебни разноски, като мораторната лихва е изчислена към 28.02.2018 година.
Лихвата ще продължи да тече до окончателното плащане на задължението. 250 092 лева лихва са натрупани приблизително за 3 години – от 2015 до 2018 година. Ако окончателното решение на ВКС излезе през 2020 година, НЗОК ще може да планира изплащането най-рано в бюджета за 2021 година, тоест след още три години. Това означава, че лихвата ще се удвои и ще надхвърли 500 000 лева. Към тази сума трябва да се прибавят и съдебните разноски, които на първа инстанция са били 48 хиляди лева, а след третата инстанция ще се удвоят най-вероятно, както и разноските за съдебно-изпълнително производство.
Простата сметка показва, че ако НЗОК е сключила споразумение с Аджибадем сити клиник на 28 февруари 2018 година, тя е щяла да спести на бюджета поне 300-350 хиляди лева от лихви и съдебни разноски. Отделно от това, ако НЗО беше предложила да се сключи споразумение преди завеждането на иска, най-вероятно е щяла да получи отстъпка от размера на лихвата, ако не и цялата дължима лихва.
Простата сметка показва, че воденето на дела на три инстанции, води до натрупване на задължения за бюджета в размер над половината от дължимата сума по главницата.
По данни на НЗОК, заведените искове от болници до този момент са за над 50 милиона лева, което означава над 25 милиона лева допълнителни разходи за лихви и съдебни разноски, платени от нашите здравни вноски.
Дали това е най-правилна стратегия, както е решил през лятото Надзорният съвет?
Разбира се НС на НЗОК би могъл да посочи в своя защита, фактът, че има отделни дела, по които искове на болници са били отхвърлени. За съжаление Върховният касационен съд до този момент не се е произнесъл по същество по нито едно от водените дела за надлимитна дейност.
Тук, обаче може да бъде наведен друг аргумент. Спорът дали е имало достатъчно правно основания или не през 2015, 2016 и 2017 година е измислен спор. Така или иначе тази дейност е извършена и проверена от контролните органи на касата. Пациенти, които са здравноосигурени лица са били лекувани и това лечение трябва да се плати – за това е създадена НЗОК. В компетенциите на Надзорния съвет е да вземе решение и да го направи. НЗОК няма нужда да чака съдът да решава вместо нея, защото касата не е отдел на финансово министерство, а централен орган на системата на здравеопазване, чиито функции и отговорности са много по-големи и важни от управлението на бюджета ѝ.


 

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up