Сряда, Декември 02, 2020

drugs limitОт следващата година Здравната каса налага лимити и на лекарствата, които се заплащат изцяло или частично от нейния бюджет. Правно основание за това, дават приетите с преходните разпоредби на Закон за бюджета на НЗОК за 2019г., промени в Закона за здравното осигуряване. Целта на новите лимити е да се „гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК”.
Механизмът на лимитиране ще се прилага спрямо всички Притежатели на разрешения за употреба и спрямо всички лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК.
Той ще се прилага в случаи на надвишаване на предвидените бюджетни разходи за всяка една от основни групи лекарства:
1. Лекарства за домашно лечение, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза (основна група А);

2. Лекарства за домашно лечение, извън тези по т.1 (основна група Б);
3. Лекарствени за лечение на злокачествени заболявания, заплащани в болниците, извън стойността на оказаните медицински услуги (основна група В).
За всяка една от така определените основни групи А, Б и В, се формира се годишен бюджет, който се разделя на 4 равни части по тримесечие. След всяко тримесечие, НЗОК пресмята сумата на разходите за лекарства, като се приспадат всички договорени и дължими отстъпки (задължителни и договорени доброволни отстъпки). Така се получават нетния разход на НЗОК за съответното тримесечие на 2019г., което се сравнява се с нетния разход на НЗОК за същото тримесечие за 2018г.
Ако е налице общо превишение на разходите за тримесечието за основната група, НЗОК пресмята за всеки Притежател на разрешение за употреба дали има надвишение. Ако има надвишение, Притежателят на разрешението за употреба плаща на НЗОК сумата, пропорционална на участието му в нетния преразход на разглежданата основна група.
Ако в групата има лекарства с едно и също генерично име, но на различни производители и при които е налице надвишение на разходите, НЗОК установява за всеки Притежател на разрешение за употреба пропорционално с колко е надвишил спрямо предходната година и последния плаща на касата сумата на надвишението.
Ако Притежател на разрешение за употреба включи през годината нов продукт, то той трябва да компенсира нарасналите разходи за него с намаляване на разходите за другите си продукти.
След приключване на календарната годината ще се извършва изравняване плащанията на всеки Притежател на разрешение за употреба към НЗОК спрямо общата дължима от него сума за възстановяване за 2019 г.
Това е предпоследният разход на НЗОК, който не беше лимитиран до този момент. Още със създаването на НЗОК беше определен лимити на зъболекарските услуги, на които всеки осигурен има право.
Преди повече от 10 години, НЗОК наложи лимити в извънболничната медицинска помощ под формата на така наречените регулативни стандарти – максимален брой направления(сума за изследване) на тримесечие, които всеки лекар може да издаде на пациентите си.
През 2015 година бяха наложени годишни месечни лимити на всички болници.
Единственото перо в бюджета на НЗОК, което остава без лимит е лечението в чужбина. НЗОК може да ограничи плановото лечение в чужбина, тъй като самата тя издава разрешение за такова, но не може да ограничи получаването на спешна медицинска помощ в страни от Европейския съюз, тъй като би нарушила Правилата за координация на системите за социална сигурност, а те са с предимство пред вътрешното законодателство.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up