Четвъртък, Юли 09, 2020

Напоследък често срещаме съобщения за липса на едно или друго лекарство в аптеките. Последното съобщение от тази седмица е за липсата на инсулин и drugs regulationлекарства за епилепсия. Новините се изчерпват със заключението, че липсата се дължи на паралелен износ.
Това не е нормална ситуация. Не трябва да свикваме с това, пациенти да обикалят от аптека на аптека, от град на град, а после и от държава на държава, за да се снабдят с животоспасяващи лекарства. Гражданите на никоя друга европейска държава не правят така.
Защо у нас лекарствата изчезват от аптеките? Причините не са една и две.


Сам по себе си паралелният износ на лекарства е нормална търговска практика. Ако можеш да купиш една стока на Българския пазар, да я изнесеш и продадеш например на Френския на по-висока цена, която покрива разхода и носи печалба, то няма нищо чудно и е напълно законно такива сделки да се реализират. Защо това става с лекарствата, а не става с други стоки?  Защото цените на другите стоки се регулират от пазара – търсене и предлагане, а на лекарствата се определят от администрацията. Въведената в България регулация и натискът върху фирмите за намаляване на цените в някои случаи води до драстични разлики в ьените с други държави и това неизменно поражда паралелен износ.
Фирмата производител на лекарството, обаче губи от паралелния износ. Тъй като не може да промени цената, единственият начин да противодейства е като ограничи вноса в България. Ограниченият внос поражда дефицит и пациентите остават без лекарства.
Паралелният износ може да бъде и незаконен. Фирмата се снабдява с лекарства, платени от НЗОК, но неизползвани при пациенти. Има подозрения, че това се случва с някои лекарства за болнична употреба, като например тези за онкологични заболявания. Това по същество е черен, нелегален пазар. Началник на болнична аптека във Варненска болница получи ефективна присъда за подобно нещо. Реакцията на производителя и тук е същата – ограничаване на вноса и дефицит на пазара.    
Някои от лекарствата изчезват от пазара, заради въведени през миналата година нови регулации. Правителството въведе изискване производителите на лекарства да връщат най-малко 10% от оборота си през предишната година. В резултат от 1 януари 2016 година 1/3 от всички реимбурсирани от НЗОК лекарства отпаднаха от списъците, в това число и такива, които нямата заместители. Отпадането от списъка означава, че пациентът започва да плаща изцяло цената му, тоест от негова гледна точка лекарството поскъпва, макар регистрираната му цена да е същата. Повишената цена води до намаляване на оборота. Тъй като регулацията изисква лекарството да се продава в опаковка и с листовка на български език, под определено ниво на оборота, вносът става губещ и фирмите изобщо го спират. В резултат пациентите не просто нямат достъп до лекарството с намаление, а изобщо не могат да се снабдят с него.
Нарушената конкурентна среда също може да оказва влияние върху наличието или липсата на лекарства. Ако произвеждаш лекарства и едновременно имаш фирми за дистрибуция и аптеки, то не е изненадващо, ако предпочиташ да продаваш на пациентите твоите собствени лекарства, а не тези на конкурентите. Дори да не произвеждаш, а да имаш значителен дял върху дистрибуцията и пазара на дребно, пак можеш да изкривиш пазара договаряйки се с един или друг производител. Има например обосновани предположения за разпределение на пазара на болничните лекарства по региони.
Заобикалянето на регулациите също може да доведе до дефицити. Принципът на реимбурсиране, възприет от НЗОК да се заплаща най-евтиното лекарство от групата се изражда по следния начин. Регистрира се лекарство на много ниска цена, което автоматично оскъпява всички останали от групата. Това новорегистрирано лекарство дори не се внася. Неговата роля не е да се продава, а да повлияе на пазара, като изтласка от него най-скъпите медикаменти, които обикновено са оригиналните продукти. Последните постепенно спират вноса и дерегистрират продуктите си.
Казаното до тук, описва най-честите причини за дефицитите на лекарства. Всички те, могат да бъдат адресирани към определени регулации, въведени от Правителствата или бездействия на контролните органи. Описаните проблеми са решими с малко воля и малко разум.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up