Петък, Юли 10, 2020

На заседание на НС на НЗОК, проведено на 21 ноември е взето решение за отпускане на допълнителни 50 милиона лева за лекарства – по равно за лекарства nhifза домашно лечение и за лекарства за болнично лечение на онкологично болни. Парите са от очаквано преизпълнение на приходите от здравноосигурителни вноски.
Решението е без мотиви. НС на НЗОК не е сметнал за нужно да обоснове и мотивира решението си

защо всички пари от преизпълнението на приходите трябва да отидат за лекарства. Защо, например част от тях не са насочени за заплащане на отчетена, но неплатена  дейност от болниците за лечение на спешни случаи? Защо част от тях не са насочени за отпускане на допълнителни скъпоструващи изследвания в извънболничната помощ – ЯМР, КАТ и др.?
Това не значи, че за лекарства не трябва да се плаща, напротив същия въпрос би стоял и ако нито лев не беше отделен за лекарства. Това значи единствено, че когато правиш подобни разпределения е добре да се мотивираш и обосновеш, да обясниш на осигурените лица и на договорните си партньори защо решението ти е точно такова. Парите на осигурените лица не са собственост на деветимата членове на надзора на касата, чиято легитимност и без това е спорна. Нещо повече, решението за разпореждане с парите е административен акт, който трябва да бъде мотивиран не само заради прозрачността, но по силата на Административно - процесуалният кодекс. Това решение засяга законните интереси на много договорни партньори и даже в широкия смисъл на думата интересите на всички здравноосигурените лица и като такова подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Липсата на мотиви е достатъчно основание за всеки непредубеден съд да го отмени. 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up