Неделя, Януари 24, 2021
ЕМА: Действието на хлорохин и хидроксихлорохин при COVID-19 не е доказано

Хлорохин и хидроксихлорохин са две лекарства, разрешени понастоящем за лечение на малария и някои автоимунни заболявания. Те се изследват в световен мащаб за техния потенциал за лечение на коронавирус (COVID-19). Ефикасността при лечението на COVID-19 все още не е доказана в проучвания.
Много е важно пациентите и здравните специалисти да използват хлорохин и хидроксихлорохин само за диагнози, за които са разрешени за употреба или като част от клинични изпитвания или експериментално в случаи на спешност, като част от национални програми за лечение на COVID-19.

Както хлорохинът, така и хидроксихлорохинът имат сериозни странични ефекти, особено при високи дози или в комбинация с други лекарства. Те не трябва да се използват без рецепта и без лекарско наблюдение; рецептите не трябва да се дават извън индикациите, описани в кратката характеристика на медикаментите, освен при определяне на клинично изпитване или на национално съгласувани протоколи.
В момента се провеждат големи клинични изпитвания за генериране на достоверни данни, необходими за установяване на ефикасността и безопасността на хлорохин и хидроксихлорохин при лечението на COVID-19. Европейската агенция по лекарствата (ЕMA) приветства тези изпитвания, които ще дадат възможност на властите да дават надеждни съвети на здравните специалисти и пациенти, основани на солидни доказателства,
Като се има предвид това, с което се сблъскват здравните системи, за да спасят живота по време на пандемията COVID-19, някои държави, включително САЩ и Франция, въведоха строги протоколи, които позволяват експерименталната употреба на тези две лекарства при пациенти с тежки форми на COVID-19.
Хлорохинът и хидроксихлорохинът са жизненоважни лекарства за пациенти с автоимунни състояния като лупус. Важно е такива пациенти все още да могат да ги получат и да не се сблъскват с недостиг, причинен от презапасяване или употреба извън разрешените показания. В някои страни предписването на лекарствата е ограничено, за да се намали рискът от недостиг.

Информация за пациенти
Използвайте хлорохин или хидроксихлорохин само ако са Ви предписани от лекар и той контролира Вашето лечение.
Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате някакви въпроси относно употребата на хлорохин или хидроксихлорохин или друго лекарство.
Информация за медицински специалисти
За COVID-19 трябва да се използват хлорохин и хидроксихлорохин в контекста на клинични изпитвания. Извън клиничните изпитвания, те могат да се използват в съответствие с разписаните протоколи и препоръки на национално ниво.
Хлорохинът и хидроксихлорохинът трябва да продължат да се използват при хронични състояния. За да се предотврати ненужното натоварване на аптеките, пациентите трябва да получават само обичайната си доза от тези лекарства. Медицинските специалисти не трябва да издават рецепти за по-голяма доза от медикамента или за по-голяма продължителност от време от обикновено.

Как се справи Правителството с кризата с Ковид до сега?

Log in or Sign up