Събота, Януари 23, 2021

surgery 1807541 340Фармацевтичните компании няма да връщат пари на Здравната каса, ако през 2019 г. превишат заплатените от фонда суми спрямо сумите, платени от здравното министерство през 2018 г. за лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени заболявания на кръвта, водещи до проблеми с кръвосъсирването. Всички разходи за тези продукти ще остават за сметка на НЗОК.

Това е заложено в проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Целта е да бъде гарантирано правото на достъп на пациентите до тези лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), както и да бъде изключен рискът от невъзможност за лечение с продукти, които нямат терапевтични алтернативи, и то при животозастрашаващи състояния и спешни интервенции.

„Поради обстоятелството, че посочените лекарствени продукти се прилагат в условията на спешност, обективно не е възможно да бъде прогнозиран разходът на НЗОК за тях през 2019 г., респективно надвишението спрямо разхода, извършен през 2018 г. За притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии предлаганата уредба би осигурила възможност поддържане на тези продукти на българския фармацевтичен пазар и присъствието им в реимбурсния списък с лекарствени продукти, заплащани от НЗОК“, посочват в мотивите към проекто наредбата от министерството.

Припомняме, от тази година в Наредба 10 е регламентирано задължение за притежателите на фармацевтичните компании - притежатели на разрешенията за употреба, да възстановяват чрез директни плащания сумите, които касата е заплатила за техни продукти, в случаите, в които има превишение на разходите, заплатени през предходната година.

Според здравното ведомство причините, които налагат приемането на предложената преходна разпоредба, е да се гарантира присъствието на българския фармацевтичен пазар, както и в реимбурсния списък на лекарствените продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК..

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 9 май т.г., срокът на обществената консултация е намален до 14 дни поради необходимостта от незабавно прилагане на механизма за първото тримесечие на 2019 г. към сключените договори за отстъпки.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up