Събота, Октомври 24, 2020

medical errorМинистерският съвет публикува за обществено обсъждане наредба, с която определят минимални нива на задължителните застраховки на медиците. Законът за здравето изисква всички лечебни заведения да застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
Според Кодекса за застраховането, минималната застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ е в размер на 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година.
Законът за здравето дава възможност с наредба на Министерският съвет да се определи лимит на застраховане, различен от определения с Кодекса.

С предложената наредба се предлага минималната застрахователна сума да бъде от 30 000 – 150 000 лв., и лимит за всички застрахователни събития от 120 000 – 600 000 лв., в зависимост от вида лечебно заведение, в което се упражнява медицинската дейност и рисковата група, в която попада лицето, упражняващо медицинска професия.
Лечебните заведения са разделени на две групи – едната включваща лечебните заведения, които оказват болнична помощ, спешна помощ и трансфизионни центрове и втората – всички останали лечебни заведения.
Медицинските специалисти са разделени на три рискови групи. Първата е за тези, които изпълняват медико-диагностични дейности, дентални лекари и фармацевти, втората за работещите в предимно терапевтични специалности и третата в хирургични. Като най-високо рискови се определят специалностите хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия и
травматология.
Според доклада на министър Ананеив застрахователните суми са определени след анализ на съдебни дела за лекарски грешки, завършили с осъдителни присъди.
Обобщената съдебна практиката показва, че при лека телесна повреда горната граница на осъждане за репариране на неимуществени вреди е до 10 000 лева; за средна телесна повреда - до 60 000 лева; за тежка телесна повреда - до 120 000 лева; за смърт – до 150 000 лева на наследник. Това са средни граници на съдебната практика, от които има и отклонения, но те са по-скоро изолирани. Средните параметри на обезщетенията, изплатени от застрахователите, в случаите на доброволно уреждане на спора са: до 5 000 лева за лека телесна повреда; до 50 000 за средна телесна повреда; до 100 - 120 000 за тежка телесна повреда; 80 – 100 000 за смърт.
До влизане в сила на новия Кодекс за застраховане (1.01.2016 г.) средната застрахователна практика е да се покрива този специфичен риск до застрахователни суми, вариращи между 10 000 лева за медицински сестри и 30 000 - 100 000 лева за лекари за едно събитие, а в агрегат – до 300 000 лева.
Според новата наредба, лечебните заведения ще застраховат персонала си за по-високи суми, отколкото са го правели до сега, но по-ниски в сравнение с праговете, определени със застрахователния кодекс.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Д-р · преди 2 години
    Ниска цена на лекарския труд срещу несъраразмерно висока отговорност. А минимална цена на прегледа кога?
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up