Събота, Юни 06, 2020

По повод месецът, в който можем да сменяме общопрактикуващия си лекар, от Право&Здраве се обърнахме за коментар към управителя на НЗОК, д-р Дечо Дечев. От отговорите му на нашите въпроси, стана ясно, че НЗОК не може да обезпечи технически смяната на личния лекар повече от два пъти годишно. 

Въпросите: Има ли техническа пречка от страна на НЗОК, пациентите да могат да сменят по- често личния си лекар, например на всеки три месеца, а не само през юни и декември? Ръководството на НЗОК подкрепя ли по принцип въвеждане на промяна в НРД, която да позволи смяна на личния лекар 4 пъти в годината? Дали изобщо може да отпадне записването при личен лекар и пациентът да може да посети за преглед който и да е общо практикуващ лекар? Ръководството на НЗОК подкрепя ли по принцип такава промяна?

Вижте коментара на д-р Дечев:

Сроковете, в които здравноосигурените лица имат възможност да осъществят избор на друг лекар са регламентирани в чл.7 и чл.8 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.

В процеса на преговори по изготвяне на Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности нееднократно са поставяни въпроси от общопрактикуващи лекари (ОПЛ) относно предпоставката за дублиране на определени медицински дейности при двама ОПЛ в месеците юни и декември, както и за заплащането на капитационните суми, които се определят в зависимост от възрастта и броя на ЗОЛ с постоянен избор при изпълнителя на ПИМП към последно число на месеца или към датата на прекратяване на договора.

В сегадействащите разпоредби и при липса на възможност за ежедневно онлайн отчитане на извършените медицински дейности, съществува възможността, в случаите на преизбор на ОПЛ, за едно и също ЗОЛ да бъде заплатен, както профилактичния преглед, осъществен от стария ОПЛ, така и профилактичния преглед, осъществен от новоизбрания ОПЛ. В тази връзка е необходимо да отбележим, че в приложение №2 от Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за прегледи, на които има право едно ЗОЛ над 18 години, а именно „веднъж годишно“ за календарна година. Аналогична е хипотезата и за извършените диспансерни прегледи в съответствие с Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, където броят на прегледите е определен на календарна година.

Следва да се има в предвид, че определянето на броя на специализирани медицински дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичните дейности (МДД) на основание чл.3, ал.3 от ЗБНЗОК, е в пряка зависимост от броя на ЗОЛ с непрекъснати здравноосигурителни права в пациентската листа на ОПЛ.

С оглед на гореизложеното, в случй, че се допусне възможност за по- честа смяна на ОПЛ в рамките на календарната година, се учеличава вероятността за извършване и отчитане на определени медицински дейности в по- голям обем от договорения/регламентирания за календарна година.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up