Събота, Юни 06, 2020

Министерството на здравеопазването е изготвило промени в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Поради липса на лекари със специалност, които да желаят да работят в Регионалните здравни инспекции, отпада изискването за тях да имат медицинска специалност и най-малко 5 години трудов стаж по нея. По същата причина отпада изискването и за участие на лекар със съответната специалност в съставите на ТЕЛК. До сега задължително условие бе в състава на комисията да участва лекар със специалност по основното заболяване на освидетелствания.
От сега нататък решенията на ТЕЛК ще могат да се връчват на освидетелстваните и по електронната поща. При обжалване пред НЕЛК, последната ще решава освидетелстването, а няма да връща документите на ТЕЛК за ново освидетелстване.

Повече от 5 години след изграждането на информационната система на органите на медицинската експертиза, Правителството ще впише изисквания към нейната функционалност. Оказва, се че изградената по Европейска програма с над 1 милион евро система не съдържа медицински данни за освидетелстваните лица, а само номерата и част от съдържанието на взетите от ТЕЛК и НЕЛК решения. Новите разпоредби предвиждат и събиране на такава информация, както и регламентират ред за въвеждането ѝ от лекар, членове на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.
Освидетелстването на неподвижни или трудно подвижни болни, както и до сега ще се извършва от ТЕЛК по домовете им, но разходите за командировки и транспорт няма да са за сметка на комисията и болницата, а на съответната община.
С промените се въвеждат и редица нови формуляри.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    цзпз · преди 2 месеца
    Жалбата се адресира до НЕЛК или до РКМЕ. Трябва да се подаде в 14 дневен срок от връчването на решението. Трябва да се посочи номера на решението на ТЕЛК и защо се обжалва. Да се посочи името на жалбоподателя и адреса за кореспонденция. НЕЛК са длъжни да отговорят в месече срок
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Иван Георгиев · преди 2 месеца
    Как да обжалвам решението на комисията по ТЕЛК пред НЕЛК
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up