Вторник, Октомври 27, 2020
Здравният министър издаде заповед с противоепидемични мерки за страната. Ще работят само магазини и аптеки

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на България до 29.03.2020 г. Те са във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;
Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Трябва ли да се променят мерките срещу коронавируса?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Тодорова.А · преди 7 месеца
    Здравният министър издал разпореждане но дали се спазва -кафенетата ресторантчетата са пълни учениците са на улицата с приятелчета най-малко 4 .на брой, пенсионерите са в автобусите т.е нищо не се спазва иначе имаме извънредно положение .Здравният министър да разпореди на аптеките да не продават лекарства без рецепта ,защото като изпиеш всички налични витамини няма гаранция .Здравният министър да се поучи от опита на Южна Корея която инвестира в тестове за вируса и така поограничи заразата защото в момента ние вървим по пътя на Италия понеже като нация си правим каквото си искаме ,защото пък от друга страна няма контрол от контролните органи затова изчезнаха маските и спирта и се шири спекула но няма кой да наложи санкции на спекулантите както и никой не санкционира заведенията или родителите на учениците които се събират на групички .Няма смисъл да се бием в гърдите със щабове и обявяване на извънредни положения когато правилата са само на хартия и до там .Видели ли сте и нещо да се дезинфекцира защото няма и дезинфектанти заради паниката -правителството трябва да осигури тези мин.средства а то дори това не можа да предвиди -защото у нас се дават пари за футбол а в здравеопазването кой както може да се спасява .Така че у нас тези мерки ще си останат само на хартия а балонът се надува надува докато се спука .
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up