Петък, Август 07, 2020

Древнотта е стигнала до съвремието благодарение на лечебните качества на растенията.
Българската лечебна флора е не само най-богатата в Европа, но и най-добре проучената.
Тя съдържа над 4100 вида висши растения, от които около 750 са лечебни.
От тях, около 250 се използват интезивно в официалната и народна медицина.
За всяка болка имаме билка.

medicinal herb
Според Гамерман (А. Гамерман и др. «Растения делители», Москва, 1963) предимството на лекарствените растения пред веществата, създавани от фармацевтичната химия, се състои в това, че растителното вещество се образува в живата клетка.

Една от основните задачи на фитохимията е да изолира действащите вещества от лекарствените растения в чист вид.
При това обаче се премахват и много други полезни вещества, които се съдържат в тях и биха имали благоприятно въздействие върху здравето на човека.
Така синтетичният витамин С не може да замени по действие витамин С например в шипките, които освен него съдържат и провитамин А, витамин К, плодови киселини, захари и други вещества.
От друга страна, много от съставните части на растението имат по-добро лечебно действие, когато се използва цялото растение, а не отделни негови химични съставки. Това се дължи на взаимното влияние на различните вещества, съдържащи се в него. 

ПРАВИЛА ЗА БРАНЕ, СУШЕНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ РАСТЕНИЯ

Не през всяко време на годината растенията съдържат достатъчно лечебни-вещества, които ги правят лекарствени.
Ето защо за най-пълноценното използване на лекарствените растения е необходимо да се знае кога те могат да се събират — през кое годишно време и в коя фаза на развитието им. 
Билките се ценят по съдържанието на лечебните вещества в тях.
Концентрацията на лечебните вещества в билките не е равномерно в цялото растение, а в определени негови органи (пъпки, листа, цветове, корени, семена, плодове)
От друга страна, количеството на лекарственото вещество се мени в зависимост от фазите на развитие на растението, от годишното време (дъждовно, сухо), от почвените условия, от географската ширина и др

Трябва да се знае например, че обикновено

стръковете и листата
се берат малко преди или през време на цъфтежа,

а цветовете —
малко преди или след пълното им разтваряне;

плодовете
се берат напълно узрели,

а корените и другите подземни части
— през есента след увяхването на надземната част на растението или рано напролет преди да започне развитието им;

корите
се белят през есента след узряването на плодовете или рано напролет при започване на сокодвижението (преди развитието на растението);

пъпките
— рано напролет преди разпукването им, а семената — малко преди или при пълното им узряване.

 

Листата на момината сълза (Convallaria majalis L.) са почти два пъти по-богати на лечебни вещества, когато се берат преди цъфтежа (около две седмици), отколкото през време на цъфтежа.
Коренът на ружата (Althaea officinalis L.) съдържа през периода на цъфтежа малко скорбяла и слузни вещества, докато през есента, след увяхването на надземната част, тези вещества са най-много.
В сладкия корен (Glycyrrhiza glabra L.) количеството на глицеризина е по-голямо през време на пълния цъфтеж, а към края му то силно намалява.
Съдържанието на морфин в сънотворния мак (Papaver somniferumL.) и на никотин в тютюна (Nicotiana tabacum L.) е най-малко в началните фази, докато в края на развитието на растението то силно се увеличава.
При някои растения се забелязва обратното явление. Например в кърпикожуха (Colchicum automnale.) силно отровният алкалоид колхицин е в голямо количество през пролетта, а през есента силно намалява.
Корените на лудото биле (Atropa belladonna L.) са по-богати на алкалоиди през пролетта, отколкото през есента.
Такива колебания се наблюдават и в други растения.
Така например плодовете на църкалото, дивата краставица [Ecbalium elaterium .A. Rich.] през време на цъфтежа са силно отровни.
Същото се отнася и за блатняка (Caltha palustris L.), който преди цъфтежа си може да служи за храна на добитъка, а през време на цъфтежа става силно отровен.

От друга страна, растенията, изложени повече на слънце, съдържат по-голямо количество етерично масло, отколкото растящите на сянка.
Възрастта на растенията също може да окаже влияние върху количеството и качеството на съдържащите се в тях действащи вещества.
Младите дъбови кори например са по-богати на танин от старите, но старите пък са по-богати на горчиви вещества.
По-старите хининови дървета съдържат в корите си по-голямо количество хинин, отколкото по-младите.

Необходимо е да се знае, че самото бране, с малки изключения, трябва да се извършва в сухо и слънчево време сутрин, след вдигане на росата. Растения, които са брани росни и след дъжд, при сушене почерняват или бързо се запарват и мухлясват. 

Билките трябва да се сушат не по-късно от 5—6 часа след брането им, като за предпочитане е това да става в сушилня.
Ето защо билкоберачът трябва предварително да е приготвил необходимия инвентар за сушенето им.
При правилно изсушаване растението запазва действащите си вещества, не мухлясва, не почернява и не ферментира.
Бавното сушене води до загниване на растенията, а много бързото (без вентилация) — до разлагане на съдържащите се в тях действащи вещества.

 На сушене се подлагат всички растения, с изключение на тези, които подобно на мъжката папрат (коренищата), момината сълза, змийската хурка, белият крем и др. се употребяват в прясно състояние. Самото сушене е много важно за определяне качеството на билките и на него трябва да се гледа с голяма сериозност.

Като общо правило трябва да се знае, че надземните части (стръковете) се сушат дотогава, докато стъблената част започне при огъване да се чупи, а не да се превива.
Листата се сушат дотогава, докато средният дебел нерв на листа при огъване също се чупи, а листата, стиснати в шепа, при отпускане на ръката, не образуват топка, а веднага се разпадат.
Това се отнася и за корените, и за коренищата, които също при превиване трябва да се чупят, а не да се огъват. За по-бързо изсушаване месестите и дебелите корени предварително се нацепват.
Правилно изсушените кори също трябва лесно да се чупят при превиване, а пъпките при стриване лесно да се разпадат.

Установено е, че най-правилно е растенията, съдържащи етерични масла, да се сушат при температура 30—40°С.
Останалите могат да се сушат и при температура 45—70°С, а месестите плодове (шипки, малини, ягоди, глог и др.) — при температура 60—100°С.
При сушене сушилнята трябва да се загрява постепенно, докато се стигне до определения максимум, като се осигури добра вентилация.
По този начин се избягва сбръчкването по повърхността на растенията, което пречи за по-бързото изсушаване на вътрешната им част.

Не забравяйте, че ползването на билки трябва да бъде съобразено с принципни правила, гарантиращи тяхното опазване:

1. Брането на билки трябва да се извършва само в райони, където има плътни находища на отделните видове. В тях лечебните растения се възстановяват по-лесно след бране. Не се берат единични или разпръснати растения!
2. Берат се само тези части от растенията, които се употребяват. Недопустимо е унищожаване на цели растения само заради листата, цветовете или семената.
3. Брането трябва да става в сроковете, определени за всеки вид. Преждевременното или закъсняло бране води до похабяване на ресурси – събират се билки без добри лечебни качества.
4. В находището трябва да се оставя поне 1/3 от добре развитите растения или плодовете, които събираме.
5. Брането на листа трябва да става без увреждане на стъблата и цветовете. Листата не се обират напълно, особено младите, разположени по връхните части на растенията.
6. Стръковете се изрязват грижливо на определената за всеки вид височина, без груби приосновни части. Недопустимо е да се изкореняват растения и след това да се изрязват стръковете. Това води до намаляване запасите.
7. Цветовете и съцветията трябва да се събират внимателно, без да се нарушава целостта на растенията, а ако се събират от дървета и храсти, това в никакъв случай да не става от отрязани или отчупени клони.

 

Каталог Билки


И
зточник: chitanka.bg ; europa.eu

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up