Понеделник, Юли 13, 2020

azbukaМинистерството на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба No 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия.
До сега съгласно наредбата се извършваше на проверка на познанията по български език на гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са придобили професионалната си квалификация по медицинска професия в друга държава-членка или в трета държава. В наредбата нямаше изискване за проверка на познанията по български език, ако кандидатът е придобил квалификацията си в същата държава. С изменението се запълва тази празнина.

Второто изменение на наредбата е свързано с направление здравни грижи. До сега изискване за проверка на познанията по български език имаше само за медицинската сестра, акушерката и асоцииран медицински специалист, но не и за помощник фармацевт, зъботехник и др. С изменението на наредбата се допълват и останалите специалности.
Изискването за признаване на квалификация на гражданите на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария се отнася само за владеене на български език. Останалите квалификации се признават по силата на Договора за присъединяване към ЕС.
Новите изисквания не се отнасят за временно рпедоставяне на медицински услуги. В тези случи законът изисква Гражданите на държава членка, които временно предоставят медицински услуги, да се вписват в регистъра на съответната районна (регионална) колегия на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз или на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up