Събота, Декември 05, 2020

radiotherapy1Няма ограничения за лечелечениеto на онкоболните, заяви категорично здравният министър Кирил Ананиев в Народното събрание. Той обясни, че индикативните стойности са били заложени само за юни, с цел да се изготвят анализи, но след острата обществената реакция, лимити в крайна сметка няма да има.
„За да няма напрежение занапред, здравната каса е изпратила писма до директорите на РЗОК, с които им наредила индикативните стойности, определени за месец юни да се отменят. Защо казвам за месец юни? Защото за следващите месеци до края на годината такива инидикативни стойности не бяха предвидени", добави министърът.

„С Българския лекарски съюз не са договаряни лимити на лъчелечението и смятам, че става въпрос за недоразумение. Въпреки това ще следим и дори на един пациент да бъде отказано такова и да бъде сложен в листа на чакащите, ще реагираме остро”, заяви новият председател на БЛС д-р Иван Маджаров.
"В НРД е заложено,че трябва да минават на разрешителен режим, както минава и ЯМР", каза Йорданка Пенкова - подуправител на НЗОК.
Иди, че разбери. Има ли, няма ли лимити за лъчелечение, договорени ли са в НРД, не са ли, индикативни ли са или регулативни или лимитативни?
Да видим какво пише в документите?
В чл. 344, ал. 9 от НРД за 2018 година пише:
Въвежда се разрешителен режим в РЗОК за извършване на дейности по КП No 251.2, 252.1, 252.2 и АПр No 36.
Не знам дали ви звучи индикативно или регулативно, но думата е разрешителен, което означава, че без разрешение не може да се извършва.
Временно изпълняващата длъжността Управител на НЗОК, Д-р Пенкова е пояснила, какво значи разрешителен режим в този случай – тя казва „както се разрешава изследване на Ядрено-магнитен резонанс”.
Как се разрешава ЯМР? Ето така пише в правилата на НЗОК: „Директорът на РЗОК разпределя «Направление за медико-диагностична дейност» за изследване „Ядрено-магнитен резонанс” на изпълнители на СИМП, при мотивирано заявена необходимост от тях и по преценка на директора на РЗОК.”
Следвайки тази процедура, преди една седмица, Директорите на РЗОК са разпределили точен брой КП и АПр за месец юни за всяка една от болниците, сключили договор за лъчетерапия. Обемите наистина са наречени индикативни в писмото(както ги нарича и министър Ананиев), но броят, цената и общата сума са фиксирани.
От казаното до тук могат да се направят няколко извода:
В НРД 2018 година е разписано да има лимит на лъчетерапията.
БЛС гласува с голямо мнозинство на своя събор да се подпише НРД 2018. Това значи, че или делегатите на събора или не четат, това за което гласуват, или че касата едностранно е подправила НРД след подписването му. Ако, обаче разрешителният режим си е бил договорен и текстът записан в проекта на договора, то БЛС и гилдията на лъчетерапевтите е трябвало да си кажат мнението по време на преговорите и да не подписват, като не са съгласни, а не два месеца по-късно.
Нека разсеем съмненията. Никой нищо не е подправял.
Справката с публикувания на 15.02.2018 година на Интернет страницата на БЛС проект на НРД 2018 година показва, че цитираният по-горе текст си е бил и в проекта за рамков договор, само, че като алинея 11 на същия чл. 344. Просто никой не го е видял или не му е обърнал внимание.
Ако министър Ананиев е прав, че лимитите са били само за юни, то някой е забравил да го запише в НРД, защото разписаният текст не е за месец юни, а за целия срок на договора.
Министър Ананиев не може да отмени текста на НРД, нито да го измени или допълни, че се отнася само за месец юни.
Изменения и допълнения в НРД могат да се правят само по реда, по който е приет - от 10 представители на НЗОК и 10 на БЛС, приподписва се от министъра и се обнародва-така пише в Закона за здравното осигуряване. Законът се приема и изменя само от Народното събрание.
Думата тук е за доброто управление и правовата държава.
Като си се съгласил да подпишеш договор ще го изпълняваш. Като не ти харесва, има си процедура по която, може да се измени, ако и двете страни са съгласни. Иначе защо се водят преговори, свикват се събори, трошат се пари и се губи време, като може министъра да излезе по телевизията и да каже това не важи, а това важи, това само тоя месец, а това и другия. Защо подписваме договори и приемаме закони и наредби, щом може някой на пресконференция да ги отмени, измени или допълни?
Една държава е правова и в нея има върховенство на закона, когато властта се упражнява единствено в рамките на принципите, процедурите и ограниченията на закона. Ако съдим по дебата за лъчетерапията, нашата не е.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up