Събота, Юни 06, 2020

isoПредседателят на на Българският лекарски съюз, д-р Венцислав Грозев е изпратил писмо до асоциациите на лечебните заведения за болнична помощ с молба да правят предложения за изготвяне на нови медицински стандарти. В него се дават указания да се обоснове минималния брой лекарски персонал, като се „спази изискването заложеният брой лекари и квалификацията им да осигурява извършването на дейността” и „да се включат в общия брой специализантите”. За специалностите, в които съдът отмени действащите стандарти, Председателят на БЛС препоръчва „да се ползват за база отменения стандарт.”
Медицинските стандарти се издават с наредби на министъра на здравеопазването, съгласно чл. 6 от Закона за лечебните заведения. Макар да не е изрично указано в закона, министърът на здравеопазването е решил да ги издава по специалност. Общият брой на медицинските специалност само в областта на медицината е 62 клинични и 15 неклинични. Има и още няколко десетки специалности за лекари по дентална медицина, фармацевти, военни лекари и професионалисти по здравни грижи. В момента има действащи 38 медицински стандарта. 14 са отменени от Върховния административен съд, някои от тях по два пъти.

Основен аргумент на съда за отмяната на медицинските стандарти в повечето случаи е липсата на мотиви и обосновка за приемането им. Съдът не казва колко лекари и с какви специалности и с какво оборудване трябва да работят. Съдът казва, че колкото и да са, това трябва да се мотивира и обоснове.
Необходимостта от мотиви и оценка на въздействието е заложена в няколко закона. Това не е случайно. Законодателят е въвел тези изисквания за да предпази гражданите от произвола на властта. Министърът не може да приема каквато си иска наредба. Той може да издаде само такава, която му е възложена със закон и само след обосновка, която включва – целите на наредбата, очакваните резултати, необходимостта от издаването, финансовите резултати, оценка на въздействието върху стопанската дейност, съответствието на наредбата с Европейското право. Липсата на който и да е от тези елементи прави наредбата незаконосъобразна.
Ето защо БЛС, когато подема инициатива да подпомогне МЗ в издаването на нови медицински стандарти, трябва да направи предложения, отговарящи на заложените в закона изисквания за обоснованост. Препоръката, да се използва „за база отменения стандарт” не върши работа. Ако предложенията не са обосновани и не е направена оценка на въздействието, то и новият стандарт ще има съдбата на стария.
От Националното сдружение на частните болници са изпратили писмо до БЛС, в което се обръща внимание на това, че освен от гледна точка на закона, наредбите на министъра за издаване на медицински стандарти, трябва да се разглеждат и относно тяхната полза. Според сдружението медицинските стандарти, с техните необосновани изисквания, са довели до ненужно нарастване на разходите на болниците и до тежко финансово състояние на повечето от тях. НСЧБ смятат също, че издаваните до сега стандарти са проста съвкупност от количествени изисквания, а част от тях са и лобистки.
Действащите стандарти не спомагат за повишаване на качеството на медицинската помощ и не са приети на базата на общо съгласие на заинтересованите страни. Частните болници са готови да вземат участие в изготвянето на медицински стандарти, но само ако процедурата по приемането им следва правилата, разписани в Закона за стандартизация. В противен случай те отказват да участват и заявяват, че ще оспорят и новоприетите стандарти пред съда.
В действителност няма никакви доказателства, че приетите до сега медицински стандарти са повишили качеството на медицинската помощ. Някои от стандартите са приети в периода 2003-2005 година, а огромната част са издадени през 2010 година. Част от тях бяха отменени от съда през 2016 – 2017 година. Тоест в период от 6 -7 години са били действащи всички медицински стандарти по специалности. Няма публична информация здравните власти да са прилагали методология за обективна оценка на индикатори на качеството на медицинската помощ и да са регистрирали повишаването му през последните 6 - 7 години на базата на въведените медицински стандарти. Субективното мнение на лекари и пациенти е известно. И едните и другите са недоволни. Недоволството дори нараства през последните години. Липсата на оценка на действието на нормативният акт е друг проблем на издаването на наредби. И БЛС и здравното министерство, на което се опитва да помогне съсловната организация трябва да помислят дали не е по-правилно да се опитат да направят оценка на резултатите от въведените стандарти от 2010 до сега. Без такава оценка, рискът да се издадат нови, вредни за медицината и здравеопазването разпоредби е огромен.
Изготвянето на стандарти за качество на диагностиката и лечението не е лесна работа. Неслучайно в цялата палитра от международните стандарти за качество – ISO, липсват такива в сферата на медицината. Има само няколко, свързани с управлението на отделни лечебни звена и структури. По много причини, обективно не е лесно да се постигне съгласие за такива стандарти.
Лесно е да се издадат наредби, но от тях полза за системата на здравеопазване няма. Има вреда и то значителна.
Първоначалната идея, приета в закона през 2002 година да се издадат с наредби медицинските стандарти е била утопична. За това и в продължение на 8 години са издадени едва 3-4 такива наредби.
През 2010 година Правителството води политика на затваряне на малките общински и частни болници и съзира възможност, да използва като инструмент медицинските стандарти и чрез разписване на завишени изисквания да ги принуди да прекратят дейността си. 17 общински болници фалират, но останалите успяват да преодолеят изискванията. В следващите години, основното предназначение на тези нашенски стандарти е да пренасочат част от финансовите ресурси от по-малките към по-големите болници. Неимоверно нарасналите разходи, обаче в резултат на прилагането им води до влошаване на финансовото състояние на всички болници и малки и големи. Няма как една структура, чиито дългове надхвърлят неколкократно уставният и капитал и чиито персонал с месеци не е вземал заплата, да предоставя качествена услуга, без значение дали е медицинска помощ или нещо друго. Не се нуждаем от индикатори за качество и методики, за да стигнем до това заключение.
Ето защо, ако МЗ и БЛС са решили да повторят упражнението от 2010 година, трябва да знаят, че не помагат, но могат да навредят на системата на здравеопазване и медицината в България.
Д-р Стойчо Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up