Събота, Юли 11, 2020

Имам съсед, който според нашите наблюдения и тези на съседите вероятно страда от психично заболяване. Не знаем дали е диагностициран или провеждал usm.rizaлечение. Нямаме официални документи, които да потвърждават това. Не познаваме негови близки или роднини, които могат да дадат информация. Предполагаме, че не се е лекувал никога. Той проявяваше агресия към близките си, нанасяше побой на най-близки свои роднини Сега живее сам.

Носи едни и същи дрехи, не се къпе, мирише на лошо, няма доходи, проси, обижда съседите си и извършва непристойни действия в тяхно присъствие.
Не поддържа апартамента, в който живее - жилището е пълно с боклуци, няма ток, разнася се неприятна миризма. Водата е оставена да тече постоянно има теч, който наводнява долния етаж. Очевидно е, че не може да се грижи сам за себе си.
Въпросът е, може ли, като съседи да инициираме процедура по настаняване за принудително лечение в психиатрично заведение, при условие, че нямаме официални данни, че лицето страда от психично заболяване?

Въпросът е уреден в закона за здравето:
Чл. 146. (1) Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, са:
1. психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване;
2. лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;
3. лица с други нарушения на психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи медицинска помощ, грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.
(2) Всяко лице с психично разстройство се ползва от лечение и грижи при условия, равни с условията на пациентите с други заболявания.

Чл. 155. На задължително настаняване и лечение подлежат лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им.
Чл. 157. Задължителното настаняване и лечение може да бъде поискано от прокурора, а в случаите на чл. 154, ал. 3 - и от ръководителя на лечебното заведение.

Хипотезата за ръководителя на лечебното заведение се отнася за лица потърсили медицинска помощ. Следователно, в случаи, като описания, процедурата по настаняване може да се инициира само от прокурор.
Сигнал до прокуратурата може да подаде всеки гражданин. Окончателното решение се взема от съда, който взема предвид мнението на експерти – психиатри.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up