Петък, Август 07, 2020

rightКакво трябва да знаете, преди да заминете?
Проверете плановете за лечението ви със специалист:
✓ настоятелно ви препоръчваме да обсъдите планираното лечение с личния ви лекар, преди да предприемете конкретни стъпки.


Внимателно планирайте пътуването си:
✓ проучете какви са вариантите за лечение;
✓ уверете се, че разполагате с копие на медицинската ви документация, с информация за лекарствата, които вземате, и с необходимите резултати от изследвания;
✓ проверете дали ви трябва направление от общопрактикуващ лекар, за да ползвате специализирани грижи (или за да ви
бъдат възстановени разходите за тях);
✓ проучете подробно информацията за избрания от вас доставчик на здравно бслужване. Проверете финансовите въпроси с националното звено за контакт във вашата държава или с вашата здравноосигурителна институция:
✓ проверете колко точно ще струва лечението ви и дали националните компетентни органи ще платят разходите направо на доставчика, или частично или изцяло ще ви възстановят разходите;
✓ проверете има ли изисквания за предварително разрешение преди започването на лечението;
✓ не забравяйте, че определени разходи (за път, настаняване, връщане във вашата държава и т.н.) може да не се поемат.

Погрижете се да получите необходимите медицински грижи след лечението:

✓ погрижете се да получите копие на медицинската ви документация от избрания от вас доставчик на здравно обслужване;

✓ ако ви бъде издадена рецепта, уверете се, че можете да я използвате в друга държава (в законодателството на ЕС са определени минимални изисквания за съдържанието на рецептите, за да могат да бъдат признати във всяка държава);

✓ договорете подходящи медицински гри- жи във вашата държава след приключ- ването на лечението (ако е необходимо, организирайте това предварително).

Имате право да се поемат разноските за лечението ви:
✓ Ако имате право на определен вид лечение във вашата държава, това означава, че имате право разходите ви да бъдат възстановени за същото лечение в друга държава.
Процентът, до който се възстановяват разходите, зависи от стойността на лечението във вашата държава.
Можете сами да изберете доставчика на здравно обслужване независимо дали е от частния, или от обществения сектор.

✓ За някои форми на лечение (при постъпване в болнично заведение или при високо специализирани услуги) може да се наложи да получите предварително разрешение от националните компетентни органи във вашата държава.
Компетентният орган е длъжен да даде такова разрешение, ако се налага да чакате прекалено дълго за лечение във вашата държава не по медицински причини. В такъв случай може да имате право и на възстановяване на разходите в по-голям размер.

Искате да научите повече?
Съгласно законодателството на ЕС здравноосигурителните институции, компетентните органи в областта на здравеопазването и доставчиците на здравно обслужване са длъжни да ви помогнат реално да използвате правата си. Ето как:

Държавата поема отговорност за финансовите аспекти на лечението ви в чужбина (в случай че имате право на възстановяване на разходите). Нейно задължение е също така да ви осигури подходяща медицинска подкрепа преди и след заминаването.

От националната здравна система са длъжни да ви издадат копие на медицинската ви документация, която ще ви бъде необходима за лечението в чужбина. След приключване на лечението държавата трябва да ви осигури същите грижи, които бихте ползвали, ако сте се лекували във вашата държава.
В държавата, където сте сe насочили за лечение:
Ако ви предстои лечение в друга държава от ЕС, имате същите права като нейните граждани. По отношение на лечението ви се прилагат законодателството и нормите на съответната държава.

В държавата, където предстои да се лекувате, също има едно или няколко звена за контакт. Там ще ви обяснят какви са системите за качество и безопасност в съответната държава, как е регламентирана дейността на доставчиците на здравно обслужване и по какъв начин се осъществява надзор върху дейността им. На същото място можете да получите потвърждение дали избраният от вас доставчик има право да предлага съответната услуга. Там ще ви разяснят също така правата на пациентите в съответната държава.

Забележка:

Избраният от вас доставчик на здравно обслужване е длъжен да ви информира за различните варианти на лечение, които можете да изберете. Той е длъжен също така да ви запознае с качеството и безопасността на предлаганите здравни услуги, включително притежаваното от него разрешително или регистрация и договорените застрахователни задължения. Доставчикът е длъжен да ви даде ясна информация за цените, за да знаете предварително какви ще бъдат вашите разходи. Той ще ви издаде копие на документите за лечението, за да ги представите пред органите на вашата здравна система.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up