Петък, Юли 10, 2020

dddОтворено писмо от г-жа Бианка Тошева, адресирано до г-н Росен Плевнелиев - президент на Република България, г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България, до г-н Петър Москов - министър на здравеопазването, до госпожа Зорница Русинова – министър на труда и социалната политика, както и до всички заинтересовани страни.
Уважаеми дами и господа, част от управлението и развитието на Република България и нейния народ,


Обръщам се към Вас с няколко въпроса, комбинирани с някои размисли и страсти, които ме вълнуват от началото на съзнателния ми живот и които с течение на времето стават все по-дълбоки....
1. Знаете ли какво е състоянието на системата за лечение на психично болни лица в България?
2. Според Вас, тези лица получават ли в достатъчна степен медицинска и социална подкрепа, за да бъдат интегрирани успешно в обществото – да са полезни за себе си, но същевременно с това да не вредят на другите?
3. Посещавали ли сте специализираните болнични заведения и социални институции, ангажирани с лечението и грижата за тези лица?
4. Имате ли близки, роднини, познати, които страдат от психични разстройства/заболявания?
5. Имате ли съседи с горепосочените проблеми?
6. Имате ли някаква представа за ефекта от поведението на тези лица по време на криза върху техните роднини, близки, познати, съседи? А върху техните деца?
7. Смятате ли, че държавата трябва да осигурява и да се грижи за гарантирането и опазването на човешките права на всички свои граждани?
8. Знаете ли каква е и колко продължителна е процедурата за провеждане на болнично лечение на лица с психични заболявания?
9. Знаете ли в какво състояние се намират по-голямата част от болничните заведения и социални институции, ангажирани с тежи лица?
10. Имате ли представа какво е заплащането на лицата, които работят в тях? Смятате ли, че то отговаря на квалификацията, сложността и натовареността на тези хора?
11. Ако нямате други доходи освен работната си заплата, бихте ли били мотивирани да заемате настоящата си длъжност, получавайки брутно възнаграждение от 626,33 лв в името на народа и неговото благо? А в размер на 420 лв?
12. Смятате ли, че държавата е изчерпала всички свои възможности за осигуряването на достойно и спокойно съществуване на лицата с психични проблеми? А на техните роднини, близки, познати, съседи?
13. Смятате ли, че правото урежда обществените отношения в една държава, законите са изразител на тези интереси, а публичните институции – инструментът за реализацията им?
14. Мислите ли, че е в интерес на българското общество да се увеличават лицата с психични проблеми?
15. Вярвате ли, че действително „Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека в гражданското общество“?
16. Вярвате ли, че действително „Всички граждани с равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние“?
17. Вярвате ли, че действително „семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото“?
18. Вярвате ли, че действително „никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация“?

Имам и много други въпроси....
Няма смисъл да ви давам отговорите, които съм дала за себе си на гореизложените въпроси, тъй като споделям мнението, че вие имате много по-задълбочен поглед върху развитието на българското общество и на функционирането на държавата в засегнатите аспекти. Наблюденията ми са частични, но преки – само върху три лица с психични проблеми и на няколко специализирани лечебни заведения и институции в страната, имащи отношение към тези проблеми.
Силно се надявам, да успеете да ме убедите и да ми покажете, че ужасите, които съм преживяла по време на детството си и тези, които изживявам до ден днешен, когато вече съм на 27 години, са изолиран случай и че по-голямата част от семействата, които са се сблъсквали и се сблъскват с тези проблеми намират човешко отношение в отговорните институции, не преживяват стреса – физически и психически, които моето семейство е преживяло и продължава да изживява почти ежедневно и са успели и успяват да изживяват един достоен,свободен и пълноценен живот – както душевен, така и физически!
Проблемите, свързани с психично боните са сложна тема, която всички предпочитат да се преструват, че не съществува – отминавайки ги с насмешка, понякогадори подигравка и пренебрежение... Това ли е нашето, зряло, свободно и демократично общество? От това, което виждам, когато съм сред обществото и когато ми се случва да посещавам специализираните психиатрични заведения, оставам с впечатление, че много са семействата, в това число и моето, които не притежават този „лукс“ да игнорират значимостта на безконтролното състояние на психично болните. А засегнатите, често сами се борим с една забравена и потънала в забвение кауза за смислено и разумно съществуване.
И ако някой ден, някой от вас случайно изпадне в ситуация, в която да се бори за лечението на свой близък с психично заболяване (било то роднина, приятел, познат, колега или съсед), моля ви, опитайте се да не разкривате обществените позиции, които заемате или сте заемали и забравете за финансовите средства, с които разполагате, за контактите и за „връзките“ си и ми споделете най-искрено какво ви се случи и дали случайно се запознахте отблизо с „параграф 22“?
Най-искрено желая да бъдете здрави – психически и физически, да сте изпълнени с добри намерения и да водите българския народ към „светла бъднина“
А когато имате време, желание и добра воля, ще ви бъда благодарна да отговорите на българския народ, от който съм част и аз, на тези 18 въпроса, които силно се надявам да не съм задавала единствено аз!
С уважение пред управляващите в името и интереса на целия български народ и общество:
Бианка Тошева.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up