Неделя, Август 09, 2020

Първоначалната идея на здравното осигуряване е променена до неузнаваемост. Нарушени са основни принципи на организацията и stkaуправлението. Това поражда непрекъснати конфликти. Поправянето на отделни детайли не дава и няма да даде резултат.
ДЕФОРМАЦИИ
1. Управление. Нарушен е изцяло принципа за представителство в здравното осигуряване. По идея, ръководството на НЗОК трябва да представлява осигурените граждани и да отговаря за защита на интересите им пред лекарите и лечебните заведения.

В нашия случай Управителят се избира от Народното събрание, а Надзорният съвет се доминира изцяло от представители на Правителството и свързани или зависими от него лица. Практически целия ръководен апарат, в това число на РЗОК са поставени под контрола на управляващата политическа партия.
Нарушен е, макар и не в такава степен принципа за представителност на лечебните заведения. НЗОК сключва договори с лечебните заведения, но преговаря за условията на тези договори с УС на БЛС, като последният не е представителен орган на лечебните заведения, а на всички лекари, в това число на работещите в администрацията.  
2. Нарушен е принципа на солидарност на осигурените. Държавните служители, военни, прокурорите, следователите и съдиите, пенсионерите, хората, получаващи социално подпомагане, децата и други категории, практически не се осигуряват. Те се записват, като здравно осигурени, срещу който запис Правителството субсидира НЗОК с определена сума на остатъчен, допълващ здравния бюджет принцип. Над 4 от общо 7 милиона население попадат в тази група на записани, като осигурени, без в действителност да са. Без застрахователна партида на всеки един от нас, не е възможна нито пълна, нито дори частична демонополизация.
Солидарността има и друго измерение по отношение на пациентите. Те заплащат 50% от медицинската помощ от джоба си. Пациентите, обаче не са еднакво богати. За бедните, липсата на пари, означава лишаване от достъп до медицинска помощ.
3. Изцяло сгрешен е модела на формиране на цените на медицинските услуги. Всички цени в болничната и извънболничната помощ са определени емперично. От създаването на НЗОК до ден днешен не е правен актюерски разчет на осигурителните вноски и здравните рискове, които те покриват и дали ги покриват. В НЗОК никога не е бил назначаван актюер. Кой както е минал през здравната каса през годините, се е погрижил цените на дейностите по неговата специалност да са по-високи.
4. Пациентите са лишени от всякаква възможност за участие и контрол на системата на здравеопазване. Осигурителят – НЗОК, който по дефиниция трябва да представлява техните интереси пред доставчиците на медицински услуги по никакъв начин не се интересува дали пациентът е доволен от проведеното лечение или не. Единственото, от което НЗОК са интересува в лечебния процес е дали са попълнени коректно безбройните формуляри и документи и дали са подадени в срок. За това и контролът е неефективен.
5. Човешки ресурси. Медицинското образование е опорочено и дефектно, научните степени и звания се раздават по ненаучни критерии и заслуги. Какво кариерно развитие може да има един лекар, след като има само две степени в медицинската ни професия – лекар без специалност и лекар със специалност? За сравнение модерните системи на здравеопазване са приели поне пет различни степени на лекарската професия, стройна система за повишаване на квалификацията и постепенно израстване на лекаря в йерархията на нивата, ако има съответните качества, които не се доказват с „диплом, подписан от ректора“.
Медицинските ни сестри са по-малко от половината от необходимите на здравеопазването. За това за болните в болница се налага да се грижат техните близки.
6. Организация на медицинската помощ. Здравната ни система е напълно дезинтегрирана. Не съществува сътрудничество, последователност и взаимопомощ между Спешна помощ, първична и специализирана медицинска помощ и болнична помощ. Процесът на дезинтеграция тече в самите болници. В много от тях всяко отделение работи за себе си, сякаш е отделно лечебно заведение.
Здравната ни система е и в тежка регионална диспропорция. И броят на лекарите и броят и видът на предлаганите медицински дейности и разходите за здраве между отделните административни области се различават от няколко до няколко десетки пъти.

 

РЕШЕНИЕ?
Описаните шест групи дефекти на здравната ни система формално погледнато са поправими.
Реално няма абсолютно никакъв шанс.
Тези, които трябва да поправят дефектите са негодни и изглежда винаги ще бъдат такива, защото сме изправяме пред друг, още по-голям дефект на цялото ни общество – системата за овластяване, чрез избори и търсене на отговорност, не работи.
Обществото ни не е способно да излъчи най-добрите си представители, за да им повери управлението на общите дела. А най-лошото е, че изглежда се е примирило с тази си неспособност.  
Освен това, България не е правова държава. У нас няма истинско разделение на законодателна, изпълнителна и съдебна власт. За това и не може да се очаква, че трите власти са коректив една на друга. В повечето случаи, особено по важните въпроси, те са в симбиоза една с друга.

Д-р Стойчо Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up