Петък, Декември 04, 2020

Приетият от НС на НЗОК и поставен за обществено обсъждане „служебен“ НРД е незаконен. Чл. 54, ал. 8 от ЗЗО казва moskov-2дословно: 8) Когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента НРД.
В ал. 9 на същия член законодателят е допуснал възможност НЗОК да допълни действащия НРД при условие, че междувременно са влезли в сила нормативни актове, изксващи допълнение и изменение -

9) В случаите по ал. 8, когато промени в действащото законодателство налагат изменение или допълнение на съдържащите се в НРД изисквания по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
Приетият от НС на НЗОК „служебен НРД“, не просто е допълнил или изменил действащия НРД – той представлява изцяло нов НРД. НС на НЗОК е въвел в „служебния НРД“ всичко, което е сметнал за нужно, изцяло пренебрегвайки процедурите и ограниченията на закона.
Още от мотивите на проекта се вижда, че НС на НЗОК напълно съзнателно нарушава закона. Като основание за някои промени са посочени наредби, които не са влезли в сила. Тъй като не са влезли в сила и нямат номера, НС на НЗОК е оставил многоточие на мястото където трябва да се посочи номера на наредбата, която се прилага. Вижте сами:
2. медицинските дейности, във връзка с промяна в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № …….. г.) ;
3. други условия по чл.55, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗЗО във връзка с промяна в действащото законодателство - Наредба № ….. … г.;“
Като правно основание за въвеждане на пръстовите отпечатъци е посочен чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗЗО. На първо място текстът на чл. 63, ал. 1, т. 1 е в сила от 01.01.2007 година, тоест това не е ново изменение на нормативната уредба, възникнало след подписването на НРД 2015, за да се налага служебно въвеждане. На второ място изискванията на  чл. 63, ал. 1, т. 1 се отнасят до създаване  в НЗОК на регистър на пациентите, всеки от които да има уникален номер. Това изискване на закона е към НЗОК, по никакъв начин не касае НРД и няма абсолютно никаква връзка с пръстовите отпечатъци. Ето и целия текст на закона:
„Чл. 63. (1)  Националната здравноосигурителна каса изгражда информационна система, която съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистър на осигурените лица, включващ: паспортни данни; уникален идентификационен номер; основанието за осигуряване по чл. 33; заплатените вноски; основанието за заплащане от НЗОК на оказаната медицинска помощ на осигурените лица в друга държава членка в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;“
Изцяло в нарушение на закона са приетите от НС на НЗОК нови цени и обеми на медицинската помощ. Няма влязъл в сила нормативен акт, който да налага подобно изменение.
Изцяло в нарушение на закона са въведените от НС на НЗОК нови правила за избор на болници, с които да се сключат договори, защото подобен подбор е възможен само ако има влязла в сила Национална здравна карта, а такава до този момент няма и почти сигурно няма да има.
В тази връзка изцяло незаконни са и действията на НС на НЗОК за разпределяне на резерва на НЗОК, защото според § 11 от ЗБНЗОК такова разпределение, при това частично, може да се прави само след 31.03.2016 година.  
Подобно брутално нарушаване на законите на страната от висша държавна институция е посегателство към правовия ред в държавата. В случая не само лекарите, но и цялото гражданско общество е длъжно да реагира подобаващо.
Играта на котка и мишка с приемане на незаконни разпоредби и последваща отмяна от съда трябва да бъде пресечена веднъж завинаги.
Гражданското общество има право на законен протест, който да постави министър Москов и кликата му в НС на НЗОК, на мястата им.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up