Петък, Август 07, 2020

Министерството на здравеопазването е взело решение да подпомогне нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ с "170 компютърни конфигурации, с инсталирана операционна система".

Основната цел на проекта е подобряване качеството на спешната медицинска помощ.
Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Максималната стойност  на поръчката е до 255 хил. лв. с ДДС, a участниците трябва да са изпълнявали идентична или сходна с предмета на поръчката дейност през последните 3 години.

Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 30 август 2019 г., а отварянето ще бъде на 2 септември в сградата на министерството.

Периодът на изпълнение на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

Процедурата  е в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването. 

Как точно "компютърните конфигурации" ще повишават знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ, не се уточнява от здравното министерство. 
Каква е дейността на тази операционна система?
Нейната цел е само образователна или има административна дейност?
Ще събира ли тя данните на пациентите? 
Ако да, считайки актуалната ситуация по кибер сигурността в България, можем ли да поверим деликатната ни информация на тази система, или е по-добре да си водим тефтер за целта (от МЗ могат да осигурят още 7 млн. лв за тефтери и химикалки в спешните центрове) нищо че е неформален лист хартя - все пак "донорската карта" , според МЗ, представлява достатъчно актуален документ в тази си форма. 
 


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up