Събота, Юни 06, 2020

"Изключително важно за настоящия екип на Ръководството на МЗ и обучените в България медицински специалисти да бъдат мотивирани да останат и да се развиват в страната" - чете министър Ананиев от трибуната на парламентарния контрол от миналата седмица.

Изключително важно е настоящия екип на Ръководството на МЗ да разбере към кое министерство спада, за да може да подготвя по-добре оправдани отговори за Ананиев.
660 2c4c833d6d4d7a13c093f2a3b0d08668
Този отговор е бил подготвен от уважаемото ръководство във връзка с въпроси по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти у нас.

Много хубаво му ги пишете на министър Ананиев отговорите, наистина.

"С промените в наредбата министерството предвижда да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности, което представлява възможност за въздействие на държавата при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони." 

Относно възможностите за въздействие на държавата при недостиг на кадри, можете да си информиратe и от кулинарни предавания, уважаемо Ръководство, не само от сутрешния блок на Тянков ТВ.

Да се върнем към възможностите на държавата:

"По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. След придобиването на специалност специализантите, за които е изплащана субсидия, ще могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването, в които ще са длъжни да работят по придобитата специалност за срок от три години."

"Осигуреността с лекари в България е традиционно висока. По данни на НСИ осигуреността с лекари към 31.12.2018 г. е 42,4 на 10 000 души (ЕС средно – 35,1 на 10 000). Неравномерно е обаче разпределението на лекарите в страната – регионалните различия са в рамките на 2,4 пъти. Осигуреността с лекари по дентална медицина в България също е традиционно висока в сравнение с останалите държави-членки, като дори е сред най-високите в Европа. При магистър-фармацевтите също се наблюдават положителни тенденции – през последните години се увеличава както общият им брой, така и броят на магистър-фармацевтите до 30 години. Броят на специалистите по здравни грижи се запазва относително постоянен през последните 15 години с изключение на професията „медицинска сестра. Най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си."

" В допълнение по проект ПУЛСС (Подобряване на условията за лечение на спешните състояния) предстои да бъдат обучени работещите в системата за спешна медицинска помощ ( ЦСМП и спешните отделения) – общо 6 892 души."

"Следва да се отбележи, че през последните 10 години се наблюдават положителни тенденции в емиграционните нагласи – броят на медицинските специалисти, желаещи да работят в чужбина намалява над три пъти.
След 2016г. ежегодно се издават удостоверения за работа в чужбина на по-малко от 1% от лекарите в България (през 2018г. удостоверенията са само 203, а броят на лекарите е близо 30 000).
Една от основните причини за това (както според Министерството на здравеопазването, така и според студентите и специализантите), е промяната в системата за специализация, реализирана през 2015г.
Успехът на новата система на специализация се потвърждава и от факта, че около 70% от завършилите през последните 3 години лекари – български граждани са специализанти."

"В заключение бих искал да отбележа, че в Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности по отношение обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения."

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Борислав Иванов · преди 11 месеца
    Нищо смислено не прочетох. Ако искат да задържат младите специалисти в България нека направят друго нещо като вид стимул, а не задължение. Нека да предложат на всички, които попадат в категорията медицински специалисти да имат възможност да си закупят апартамент на много по-ниска цена например. Апартаментите в България са страшно скъпи. Ето един такъв жест може да свърши много по-добра работа в това отношение. Ако ни искате, направете нещо такова, иначе всеки може да си изтегли малко парички, за да си плати неустойките, за това, че не иска да остава да работи години след вземане на специалност и да си стегне багажа. Варианти всякакви. Намалете данъците ако щете за такива хора като нас. Започнете да мислите като добри мениджъри, които искат да запазят ценни и имащи в себе си потенциал служители, а не като овчари пазещи овцете в стадото да не избягат.
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up