Сряда, Юни 03, 2020

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е изплатила около 200 млн. лв. са изплатени по проекти на общините за периода от началото на май 2015 г. до май 2019 година. Средствата са предназначени основно за подкрепа на заетостта на хора от уязвимите групи и насърчаване на тяхното социалното включване.

OPRCHR 2014 20201 o2hur0assuxeb566uqjypdu7cre256opv1ptlpwlgeВ следващия програмен период 2021-2027 г. бюджетът на ОПРЧР ще се увеличи с около 70% в сравнение с настоящия програмен период, обеща министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Към 15 юни са подадени 65 000 заявления за извършване на индивидуална оценка на хора с увреждания.

От тях в 3745 случая е заявена потребност от лична помощ.
На 1445 души са издадени направления за ползване на личен асистент. С получения документ те могат да кандидатстват пред съответната общината по настоящ адрес, която съгласно законодателството е доставчик на лична помощ.

Със стартирането на операцията "Патронажна грижа" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" около 15 000 души ще получат здравни и социални почасови услуги в домовете си, добави министър Петков.

Петков открои изпълнението на актуализирания план за действие по Стратегията за деинституционализацията на грижата за деца сред постиженията в приключващия мандат на НСОРБ. Натрупаният опит трябва да бъде приложен и в реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с която ще се постави началото на деинституционализацията на грижите за възрастните хора и за хората с увреждания, каза министър Петков. Той припомни, че през 2019 г. бюджетът за делегираните от държавата социални услуги е 260 млн. лв., което е с над 30 млн. лв. повече в сравнение с 2018 година.

50 възрастни хора и лица с увреждания в община Брезник ще получат патронажна грижа по линията на спечелен от общината проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът е на стойност 87 500 лева, а срокът за изпълнение е 14 месеца.
От патронажната грижа имат право да се възползват възрастни хора над 65 години, които не могат да се самообслужват и хора с увреждания. Персоналът, който ще извършва услугите включва пет домашни помощници, едно медицинско лице и един социален работник.

Община Плевен също подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”, и е на стойност 773 978,08 лв.
Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината.
Управлението на услугата ще е в обособен център на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4. Към центъра ще бъдат назначени 52 служители - социални работници, домашни санитари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, шофьори.

Община Свищов също е конкретен бенефициент по проекта с Национално финансиране: 34 240,82 лв.  за 89 потребители от Община СвищовВъвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up