NSVOK top banner

Вход

Каква е скритата цел за повишаване на административните такси?

VASВ парламента скоро се очаква да бъде гласувано окончателното приемане на изменение на Административно-процесуалния кодекс, с което значително ще се повишат таксите за водене на административни дела пред Върховния административен съд, като гражданите ще плащат 70 лв. вместо 5 лв., а таксата за касационно обжалване за фирми при определяем материален интерес скача 900 пъти. От Право&Здраве разговаряме със специалистите по медицинско право адв. Христина Николова и адв. Полина Савова как ще се отрази на административното правораздаване увеличението на таксите, които вносителите на предложението за промени в АПК определят като „съвсем умерени” и според тях „не се препятства достъпа до правосъдие” на гражданите.

„Официалните мотиви за предложените промени са създаване на условия за по-бързо и ефективно правораздаване. Според мен обаче тези цели не се постигат с високи такси, а с по-добра организация и контрол на правосъдната система. Предложените по-високи такси на касационните жалбите ще доведат само и единствено до намаляване и то драстично на броя дела. Това само по себе си също няма да доведе до по-бързо правораздаване, най-малкото защото няма създаден механизъм, който да е в корелативна връзка със стойността на таксата. От друга страна високите такси, а те съвсем не са малко завишени, нарушават основно конституционно право на всеки гражданин на РБългария, а именно правото на жалби. Аргументът, че не се отнема това право, тъй като таксите за първа инстанция не били завишени е меко казано смехотворен – ако следваме тази логика, то тогава защо въобще да остане касационна инстанция, като първата е достатъчна?! На следващо място не е ясно по какъв критерий се определя завишението като „ съвсем умерено“ – кое е по-малко или повече умерено и спрямо кое е умерено – МРЗ, таксите по гражданските дела или друг съпоставим измерител? Следва да се има предвид и обстоятелството, че много от гражданите – ФЛ, които подават жалби сами, без адвокат, са хора с минимални доходи и увеличение, дори с 1 лев за тях е прекомерно“, коментира адв. Николова.
„По отношение на размерите, които са посочени, мисля, че таксите са прекомерни и водят до отказ от правосъдие, което затруднява както физическите, така и юридическите лица. Това ще доведе и до невъзможност тези правни субекти да потърсят правата си в съответния съд срещу административните институции. Трябва да се направи предложение, което да е реално, което да е допустимо и същевременно да не бъде прекомерно, за да може гражданите на България и респективно юридическите лица, да бъдат защитени от съдебната система в лицето на Върховния административен съд. Този съд и правосъдието в него да бъде допустимо, а не да бъде ограничено и да доведе до отказ от правосъдие“, допълни адв. Савова.
Един от аргументите за увеличаването на таксите е, че ВАС е претоварен, защото е твърде евтино да се водят дела. Според адв. Николова натовареността на ВАС не е по-голяма от тази на СГС например.
„Какво означава „твърде евтино“ и предложеното увеличение тогава „твърде скъпо“ ли е или „съвсем умерено“? Пак казвам – натовареността е проблем на вътрешна организация на съответния съд и отговорността за решаването му следва да се възложи на управляващите този съд, а не жалбоподателите. На практика с предложението се санкционират гражданите за това, че държавата не е създала добра организация и механизъм за работа на ВАС, което само по себе си е недопустимо!“, обясни тя.
„Има доходи в България, има тарифа за държавните такси, по която се ръководят гражданските дела и не би трябвало да се преминават границите и таксите да доведат до невъзможност на юридическите и физическите лица да защитят интересите си. Има редица параметри, които трябва да бъдат изследвани преди да се вземе едно такова решение. Това е много сериозно решение и касае целия български народ, не само отделни субекти“, изтъкна адв. Савова.
По думите на адв. Николова увеличението на таксите за касационното производство няма да се отрази по никакъв начин, защото таксата нито ще подобри работата, нито ще доведе до по-качествени съдебни решения, нито ще осигури по-бързо разглеждане и решаване на делата. Тоест производството ще продължи да е такова, каквото го наблюдаваме и към настоящия момент.
„Първата инстанция не винаги удовлетворява исканията на гражданите, а от друга страна трябва да се има предвид и че касацията е затова, за да се провери дали е законосъобразно съответното решение на първата инстанция. Задължаването на субектите да заплатят тази висока такса, не може да даде възможност на същите да поискат от съда да провери на втора инстанция делата, а непроверяването на тези дела на втора инстанция не винаги води до решаване на спора. Делото трябва да бъде доказано, законосъобразно и правилно. Така че трябва да се даде правна възможност на всички правни субекти както на първа, така и на втора инстанция“, отбеляза адв. Савова.
Новото изискване жалбите да се подписват от адвокат, експертът по медицинско право Христина Николова коментира, че в това има известна логика що се касае до касационните жалби, тъй като техен предмет са пороци на първоинстанционното решение, а не на обжалвания административен акт.
„В този смисъл за хора без юридическо образование това е трудно за разбиране и води до редица проблеми, например неколкократно указание да се отстраняват нередовности на жалбата, продължителни указания в съдебна зала, неразбиране на зададените въпроси от съда и т.н. В този смисъл съм съгласна с това предложение. Нещо повече – в Закона за адвокатурата изрично е предвидена възможност да се оказва безплатна или под минимума правна помощ за лица с финансови затруднения или за сметка на бюджета на съда, така че достъпа до правосъдие не е отнет с това предложение“, уточни тя.
Адв. Николова посочи и възможността да се намерят вратички за преодоляване на високите такси, например с частични искове и до какво може да доведе това.
„Вратички“ винаги се намират, но не в това е въпроса. Тук основният проблем е, че много от делата ще „паднат“ поради финансови причини, а не поради разкриване на обективната истина. Категорично ще доведат до пряка дискриминация по финансов признак - който има финансова възможност, ще спечели, който не …“, предупреди тя.
Според нея може да се очаква промените да намалят контрола от граждани и организации върху административния произвол, което е очевидната „скрита“ цел на предложените промени – колкото по-малко жалби има, толкова по-малко се вадят на яве незаконосъобразните действия и бездействия на администрацията и толкова по-малко се изнася към ЕС.

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Маркирана като Съд Жалба
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост