Вторник, Септември 29, 2020
Сдружението на общинските болници настоява да се остойности основния пакет

Управителният съвет на Сдружението на общинските болници в България е изпратил до всички отговорни институции свое Становище. В него се настоява да се изпълни решението на Върховния административен съд и да се остойностят всички дейности от основния пакет, защото субективното им определяне до сега довело до дискриминация на пациентите в цели региони на страната. Ето и пълният текст:

С Решение на тричленен съвет на ВАС № 6135 от 23.04.2019, превърнато в окончателно с РЕШЕНИЕ № 13168 от 07.10.2019 на петчленен състав във връзка с Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса се посочва:

„…издателят на наредбата би следвало да остойности всяка една от заложените за изпълнение медицински дейности, необходимите лекарства и консумативи, които ще бъдат заплащани от бюджета на НЗОК и прогнозен брой за годината, с оглед статистиката от предходни години.“
В МОТИВИ на МЗ към проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е записано както следва:
„Тъй като цените на дейностите се договарят от партньорите по НРД, а не се определят от министъра на здравеопазването, разчетите за финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата за периода на нейното действие (първият от които е 2020 г.), са в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания в приетия на първо четене от НС проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4 454 млн. лв. В рамките на тези финансови средства се очаква при договорени от партньорите по НРД цени в размерите от предходните две години, здравноосигурените лица да получат най - малко същите по вид и обем здравни дейности и да се гарантира изпълнението на дейностите, предвидени в наредбата. Съответно разходите и приходите на лечебните заведения за предоставените на пациентите здравни дейности се очаква да бъдат в размерите от предходните две години.“
Тази година бяха приети поредица от фармако-терапевтични ръководства, с които се дефинира поведение при терапия. Тяхното въвеждане не е оценено как влияе върху клиничните пътеки/разходите за медикаменти могат да се различават на десетки пъти/. В средата на годината по произволен начин бяха променени цени на част от клиничните пътеки. Към този момент няма предложени цени и обеми за преговори с НЗОК.
СОББ, изхождайки от:
• съществуващо заплащане на извършваната болнична медицинска дейност по цени, които нямат нищо общо с надеждна клинична диагноза и ефективна терапия и с големи неоправдани неравенства между клиничните специалности
• повече от 15 години записвано изискване в рамковите договори „Националната здравноосигурителна каса заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения“ /в НРД 2018 Чл. 343. /, в което няма икономическа логика и напълно обезсмисля цените на клиничните пътеки като инструмент за плащане
• непрекъснато нормативно нарастващи разходи за труд и неотчитането му в цените на клиничните пътеки съгласно посочените в чл. 157 от ДОГОВОР ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ сделна и повременна система за заплащане, водещи до засилващо се напрежение сред медицинските специалисти и бягство на младите специалисти
Подкрепя решението на ВАС, приема механизма на определяне на цени и обеми в НРД 2020 като несъдържащ остойностяване и категорично настоява да се изпълни решението на съда в новия рамков договор.
Животът и здравето на гражданите, за които те си заплащат, не трябва да зависят от субективни оценки и така цели групи от населението да се поставят в състояние на физическа и икономическа дискриминация.


Трябва ли учениците да носят маска в учлище?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up