Понеделник, Юни 01, 2020

С Бюджета на НЗОК за 2019 г. публикуван в ДВ, бр. 102 от 2018г. се направиха изменения и допълнения в чл.23 и чл.45 от Закона за здравното осигуряване, с които НЗОК се задължава да изплаща "медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съораженията за хората с увреждания" считано от 01.01.2020 г.

Предвид горното, моля да ми бъде отговорено каква е практиката относно - финансиране администриране и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съораженията, предназначени за хора с увреждания в държавите от ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария по предоставената услуга, попита д-р Валентина Найденова.

Кирил Ананиев започва да чете дословно от белите листа (а редакторскта ни намеса ще ви спести сухите повторения):

Министерството на здравеопазването е предприело необходимите организационни и подготвителни действия за въвеждане в изпълнение на чл. 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, в това число и в изпълнение на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, съгласно който МЗ и НЗОК съвместно изработват и утвърждават механизмите и стандартите по чл. 73, ал. 3 от същия закон в срок до края на месец септември 2019 г.

Създадена е междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителната агенция по лекарствата със задача да изработи механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, както и да анализира необходимостта от иницииране на нормативни промени по осигуряване на условия за прилагане на подхода за финансиране и предоставяне, които от 1 януари 2020 г. ще се осъществяват от системата на здравеопазването.

Междуведомствената работна група обсъжда опита, трудностите и проблемите, които среща социалната система при предоставянето им както и обстоятелствата, налагащи прехвърлянето на финансирането към здравната система.

Срокът на общественото обсъждане на законопроекта приключи на 18 септември 2019 г. Предстои финализирането му и внасянето му за одобряване в Министерския съвет.

Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимото с оглед осигуряване прилагането на чл. 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, считано от 1 януари 2020 г.

 

Кога ще свърши пандемията с коронавирус в България?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up