Сряда, Август 12, 2020

Регионалните здравноосигурителни каси отказват на болниците прехвърляне на неусвоен лимит от месец юли за месец август, стана ясно от множеството сигнали от цялата страна, които получихме в последните дни.
Краят на август всички болници са поканен да подпишат поредните си анекси към договорите с НЗОК, в които се определят лимитите за месеца. Според Националния рамков договор, ако една болница не е достигнала лимита си за месец юли има право да го прехвърли за дейността си през месец август. Районните каси, обаче отказват да приложат нормативният акт. На въпрос защо и на какво основание, първоначалната реакция на някои шефове на РЗОК е била, че е станала грешка. В последствие версията е сменена с „получено е указание от НС на НЗОК”. Шеф на РЗОК даже увещавал болниците да подпишат анекса така, като обещавал после да се уреди проблема. Препатилият български лекар, обаче на такива обещания не вярва.

Ето самите текстове на НРД, за да няма съмнение в нарушаването им:
Чл. 356a. (1) Съгласно чл. 4 от ЗБНЗОК за 2019 г. НС на НЗОК утвърждава за всяка РЗОК обща годишна стойност на разходите за здравноосигурителни плащания за заплащане на изпълнителите на БМП, разпределена по месеци за заплащане през бюджетната 2019 г. за периодите на извършване на дейността: м. декември 2018 г. – м. август 2019 г. и м. септември – м. ноември 2019 г
Чл. 357. 10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така: „(11) В случай че след заплащане на отчетената месечна дейност се установи недостигане от конкретен изпълнител на определените месечни стойности по приложение № 2, в него се отразяват стойностите на заплатената за месеца дейност. Изпълнителят на БМП може да прехвърля икономията на средства в рамките на общия размер на определените стойности по приложение № 2 към договорите си за периодите по чл. 356, ал. 1 и чл. 356а, ал. 1. Икономията на средства в края на период на извършване на дейност по предходното изречение не се прехвърля за следващ период.“
„Брилянтно” нормотворчество, няма що! Въпреки това „лош закон, но закон”. Очевидно е закон за лекарите, а за касата само когато им изнася.
Кога и на какво основание НС на НЗОК е взел такова решение не се казва, нито се показва самото „указание”. НРД действително дава право на Управителя на НЗОК и Председателят на БЛС да издават съвместни указания по прилагането на договора. Те, обаче не могат с „указание” да изменят самия договор.
Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров беше изненадан и научи за проблема от болниците, на които е отказано прехвърляне на сумите. Той също пое ангажимент да провери защо се нарушава договора. От Националното сдружение на частните болници вчера са поискали обяснение от Управителя на НЗОК. До този момент отговор от д-р Дечо Дечев не е получен.
Можем само да добавим: Да живее монопола!

ПП. До края на дена, в който бе публикувана статията, НЗОК отмени ограниченията и предложи нови анекси към договорите, включващи прехвърляне на неусвоен лимит от юли за август. Обяснение не бе дадено.


 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    гост · преди 10 месеца
    Пълен абсурд. Всички уж са против монопола, а когато им предложиха демонополизация всички не са съгласни!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up