Вторник, Февруари 25, 2020

Министерство на здравеопазването публикува финансовият си отчет.
Здравното министерство е похарчило 41,74 % от бюджета си към 30 юни 2019 г. или по-малко от половината си финансови средства. 
Изпълнението на приходите за периода е 51,16%. 
Разходите са в размер на 146 890 829 лева, като за персонал са изразходени 119 669 522 лева.
В тази сума влизат парите за заплати и възнаграждения на хората, наети по трудови и служебни правоотношения, а също и за извънщатния персонал, обещетения по КТ, осигурителни вноски и други.

14 165 души са на щат в МЗ, като в централната администрация работят 302-ма, а във всичките 99 второстепенни разпоредители с бюджет на щат има 13 863 души.

В това число са и екипите на Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП), в които са назначени 7 113 души, РЗИ с 2 470 души персонал, Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – 189 души, Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) – 203 и други. , в Национален център по наркомании (НЦН) - 20, в Домове за медико-социални

Парите за капиталови разходи на МЗ са 142 244 лева за инвестиционни проекти на второстепенните разпоредители с бюджет.

За ваксини и тестове - 14 902 736 лева,
за лекарствени продукти по Наредба 34 са похарчени 6 643 426 лева,
за радиоактивни препарати, генератори, китове и радионуклидни прекурсори - 756 274 лева,
за медицински изделия - 4 536 лева.

Общо администрирани разходни параграфи по бюджета на Министерството на здравеопазването са в размер на 98 658 444 лева.

За лечение на български граждани в чужбина са отделени 169 248 лева,
за дейности по асистирана репродукция - 7 284 324 лева, 
за лечение на деца до 18 годишна възраст - 2 915 497 лева.

Още 65 720 324 лева са отчетени като субсидии за държавните и общински болници, за дейности, които не се плащат от НЗОК, а се финансират от здравното ведомство.

В бюджета на МЗ най-големи са допълнителните приходи държавни такси - 15 810 328 лева,
като 11 692 542 лева от тях са реализирани от ИАЛ.
Министерството е продало и услуги, стоки и продукция за малко над 2.8 млн. лева.

Подробности можете да видите ТУК


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up